Provincie investeert in verkeersveiligheid

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. 

Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen.

Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.
Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen.

Van de € 14 miljoen wordt ruim € 1,6 miljoen toegekend aan tien projecten in de regio Kop van Noord-Holland.

Zo is er onder andere een subsidiebedrag van €501.622 toegekend aan de gemeente Hollands Kroon voor het veiliger maken van de bermen in het buitengebied.

Ook is de subsidieaanvraag voor de reconstructie van de Emmalaan en omstreken in de gemeente Texel toegekend. 

De gemeente wil dit gebied verkeersveiliger maken door onder andere de snelheid te reduceren en voor veilige fiets- en voetgangersoversteken te zorgen.

De provincie Noord-Holland heeft ook subsidie toegekend voor de aanleg van een volwaardig fietspad bij de Duinweg in de gemeente Den Helder.

Afsluiting Leeghwaterbrug uitgesteld

Vanwege de voorspelde weersomstandigheden is de provincie Noord-Holland genoodzaakt de werkzaamheden voor het vernieuwen van de belijning bij de Leeghwaterbrug uit te stellen.

De N242 blijft daardoor in de nachten van 20 en 21 april in beide richtingen voor het verkeer beschikbaar.

Hoewel er prima weer voor het weekend van 20 en 21 april wordt voorspeld, is de luchtvochtigheid te hoog om de belijning aan te kunnen passen.
Allereerst wordt de oude belijning eraf gehaald. Bij deze werkzaamheden is het noodzakelijk om water te gebruiken. Door de hoge luchtvochtigheid kan het wegdek niet snel genoeg drogen.

Wanneer er bij een te hoge luchtvochtigheid een nieuwe belijning aangebracht wordt, ontstaat er een filmlaag van dauw(water) tussen de onderlaag van het wegdek en het asfalt

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden wel plaats zullen vinden.

Weekendafsluiting deel N302/N240

Bij de kruising N302/N240 bij bedrijvenpark WFO in Zwaagdijk vinden tussen 20 en 23 april 2018 werkzaamheden plaats.

Tijdens deze werkzaamheden is een deel van de N302 en de N240 afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. Het verkeer tussen Hoorn en Enkhuizen wordt omgeleid via de N506 en de N239/N240.

In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt bouwbedrijf Heijmans in het weekend van 20 tot 23 april dag en nacht aan het nieuwe viaduct bij de Markerwaardweg in Zwaagdijk.

Van vrijdag 20 april (19.00 uur) tot en met maandag 23 april (05.00 uur) is de N302 tussen de rotonde met de Noorderboekert en de Markerwaardweg en tussen de Markerwaardweg en de Sluisweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De N240 vanaf de rotonde met de Zaadmarkt tot aan de N302 is eveneens afgesloten.

Het doorgaande verkeer tussen Hoorn en Enkhuizen (en vice versa) wordt omgeleid via de N506. Bestemmingsverkeer tussen Hoorn en Enkhuizen (en vice versa) wordt omgeleid via de N240, N239 en de A7.
Verkeer op de N302 rijdt tijdens de werkzaamheden via Oostergouw, De Strip en Noorderboekert. De omleidingsroutes worden met borden langs de weg aangegeven.

Er wordt zowel overdags als ’s nachts gewerkt. De werkzaamheden gaan gepaard met enige geluidsoverlast.

Na de werkzaamheden rijdt het verkeer tussen Noorderboekert en Markerwaardweg over het nieuwe wegdek en het nieuwe viaduct, zodat de rest van de toekomstige N307 afgebouwd kan worden.

Provincie Noord-Holland werkt aan fietspaden

De provincie Noord-Holland investeert 23 miljoen euro om de belangrijkste knelpunten in het Noord-Hollandse fietsnetwerk op te lossen. 

Komende twee jaar starten 14 projecten die het meest bijdragen aan de fietsveiligheid. 

Dit zijn bijvoorbeeld fietspaden vlak bij scholen, bij bus – of treinstations of bij gevaarlijke kruispunten.

Het doel van de investering is het zorgen voor veilige fietsroutes en een aantrekkelijk fietsnetwerk in Noord-Holland. 

Van 2018 tot 2020 gaat de provincie aan de slag met 14 projecten die het meest bijdragen aan de fietsveiligheid. 

Zo wordt het kruispunt bij de drukke N242 tussen Heerhugowaard en Waarland veiliger gemaakt voor overstekende fietsers. 

Ook maakt de provincie het station Heemstede-Aerdenhout beter bereikbaar voor fietsers vanuit Haarlem. 

Uiteindelijk helpen deze investeringen met het veiliger maken van het regionale fietsnetwerk in Noord-Holland. 

Hiervoor stelt de provincie 16 miljoen euro beschikbaar.

Daarnaast stelt de provincie bijna 7 miljoen euro beschikbaar om Noord-Hollandse gemeenten te helpen met het aanpakken van hun lokale fietsknelpunten. 

Aanleg laatste deel fietspad N241

De provincie Noord-Holland gaat het fietspad verbreden tussen de Havenstraat en de fietsstraat (Vennikerweg) langs de Provincialeweg (N241) in Zijdewind.

Het fietspad is daarom tussen 19 maart en 12 april 2018 afgesloten.

De herinrichting van de N241 was in december 2017 al klaar op enkele afrondende werkzaamheden na, waaronder het verbreden van dit fietspad.
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen en de beperkte ruimte hiervoor was het eerder niet mogelijk om deze werkzaamheden uit te voeren.

Het fietspad is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

(Brom)fietsers worden omgeleid via de Priggeweg – de nieuwe parallelweg – aan de oostkant van de N241.

Na de aanleg van het fietspad volgt in april nog het aanbrengen van de bewegwijzering.
Ook zal die maand de nieuwe deklaag van het asfalt tussen de rotonde bij ’t Veld en de Priggeweg worden vervangen.

In juni zullen de bermen worden opgeruimd, en de tijdelijk verlichting worden vervangen.

Op en nog onbekende datum worden dan alleen nog de straatnaamborden geplaatst op de Priggeweg en Vennikerweg.

Drie miljoen extra voor openbaar vervoer in Noord-Holland Noord

Op initiatief van Provinciale Staten maakt de provincie Noord-Holland ruim drie miljoen euro extra vrij om de komende tien jaar te investeren in het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. Met dat geld worden extra ritten toegevoegd aan het nieuwe vervoersplan in het concessiegebied Noord-Holland Noord, waardoor er meer reismogelijkheden worden gecreëerd.
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben besloten extra geld vrij te maken voor het openbaar vervoer in de nieuwe concessie, nadat eind 2017 de gemeenten lieten weten zich zorgen te maken over de bereikbaarheid. Mede op basis van die reacties is gekeken naar een aantal realiseerbare verbeteringen en aanpassingen in het concept vervoerplan van Connexxion. Provinciaal Statenlid Nico Papineau Salm (PvdA) heeft vervolgens aan GS een voorstel gedaan voor verbeteringen, inclusief financiële dekking. GS hebben dit voorstel overgenomen.

De extra investering maakt mogelijk dat lijn 164 (Egmond aan Zee – Castricum) in de ochtenden als spitsbusverbinding aangeboden wordt en dat een extra ochtendrit op lijn 250 (Nieuwe Niedorp – Alkmaar) mogelijk is. De frequentie van de lijn 30 (Julianadorp – Den Helder) wordt op zondag uitgebreid naar 2 keer per uur. Op de lijn 652 (Julianadorp – Schagen) worden extra reismogelijkheden in de middag toegevoegd, zodat de bus beter aansluit op de lestijden van de scholieren. Daarnaast zijn de provincie en Connexxion nog in overleg met een aantal scholen om ook andere scholierenlijnen aan te passen. Het gebruik van de extra ritten zal bijgehouden worden om zo de inzet ervan te kunnen evalueren.

De provincie Noord-Holland heeft medio 2017 de openbaar vervoer concessie Noord-Holland Noord aan Connexxion gegund. Deze concessie gaat om het openbaar vervoer in alle gemeenten boven de lijn Uitgeest – Purmerend en geldt van 22 juli 2018 tot medio juli 2028. De nieuwe concessie levert een grote kwaliteitsimpuls op voor het openbaar vervoer in de regio. Zo krijgen reizigers op de lijn Alkmaar- Heerhugowaard meer busvervoer aangeboden dan voorheen en rijden op verschillende trajecten in de regio Noord-Holland Noord meer bussen tijdens de doordeweekse spits. Tevens wordt het openbaar vervoer een stuk duurzamer, doordat er in de nieuwe concessie 83 zero-emissie bussen gaan rijden.

Nieuwe verkeerssituatie voor de Leeghwaterbrug

Het verkeer kan vanaf 19 januari 2018 over het brugdeel richting Heerhugowaard rijden. 

Dit brugdeel biedt dan tijdelijk ruimte voor vier versmalde rijstroken (2 x 2 rijbanen). 

De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur. 

Deze verkeerssituatie blijft zo tot het vernieuwen van de Leeghwaterbrug klaar is. 

De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin 2019.

Om de vier versmalde rijstroken aan te leggen is het noodzakelijk de N242 op de volgende momenten af te sluiten: op 19 januari van 21.00 uur tot 20 januari 09.00 uur, op 20 januari van 21.00 uur tot 21 januari 09.00 uur en op 21 januari van 21.00 uur tot 22 januari 05.00 uur

Het verkeer wordt vanaf de A9 omgeleid via het Kooimeerplein naar de N9 (Heilooër Tolweg/ Maarten Lutherkingweg). 

Bedrijventerrein Boekelermeer is ook te bereiken via het Kooimeerplein.

Op het brugdeel richting Heerhugowaard is alle ruimte beschikbaar gesteld aan het autoverkeer. 

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens het werk gebruik maken van een pontje dat vanaf 19 januari 2018 op werkdagen van 6.30 uur tot 18.30 uur vaart. 

Met vragen over de werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. 

Werkzaamheden herinrichting N241

Bron tekst + foto: Provincie Noord Holland

De provincie Noord-Holland voert op 8 december 2017 de laatste asfaltwerkzaamheden uit aan Provincialeweg (N241) tussen Schagen en Verlaat. 

Op enkele afrondende werkzaamheden na is de herinrichting van de 10 kilometer lange Provincialeweg (N241) klaar. 

Met de herinrichting van de N241 is de veiligheid op diverse plekken verbetert en kan het verkeer beter doorrijden.
In 2018 worden nog enkele opruim- en restwerkzaamheden uitgevoerd. 

De provincie plaatst dan de ANWB bewegwijzering, plant de laatste hagen langs de Provincialeweg (N241) en vernieuwt het fietspad tussen de fietsstraat en Havenstraat. 

Vanwege het verleggen van kabels en leidingen en de beperkte ruimte bleek dat eerder niet mogelijk. 

In het nieuwe jaar organiseert de provincie de officiële opening.
Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: infoN241@noord-holland.nl.

De werkzaamheden zijn ook te volgen op www.noord-holland.nlN241.

Geïnteresseerden zijn vooralsnog van harte welkom bij het Infopunt N241 aan de Havenstraat in Zijdewind (ketenterrein tegenover nr. 121), open op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.