Werkzaamheden Kruising Café Swan / Shell

Vanaf donderdagavond t/m zaterdagochtend wordt het asfalt op de kruising Beukenlaan/Middenweg/Vondellaan vervangen. Dat is de kruising bij de Shell en Café de Swan.

De werkzaamheden zijn in de avond en nacht van 19.00 uur tot 6.00 uur. Fietsers en voetgangers kunnen er langs, autoverkeer wordt omgeleid.

Het uitfrezen van de oude asfaltlaag kan op de vooravond van donderdag enige geluidsoverlast veroorzaken.

Hasselaarsweg afgesloten

De Hasselaarsweg is van 2 september tot en met 12 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer.

Ter hoogte van het kruispunt Noordscharwouderpolderweg worden in die periode werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van het HVC-warmtenet Heerhugowaard.

Voor fietsers wordt een tijdelijke fietsbrug aangelegd. Zij kunnen de weg dus wel in zijn geheel gebruiken.
De Noordscharwouderpolderweg is vanaf de N242 wel bereikbaar voor auto’s en ander verkeer. Vanaf de Middenweg niet.

HVC werkt dit jaar aan de doortrekking van het warmtenet naar het glastuinbouwgebied Alton.

Weekendafsluiting Houtribdijk

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is van 31 augustus tot en met 3 september 2018 afgesloten voor al het verkeer.

In het weekend laat de provincie Noord-Holland werkzaamheden uitvoeren aan de kruising N302/N506 bij Enkhuizen, waardoor er geen verkeer over de Houtribdijk kan rijden.

Het verkeer moet rekening houden met een aanzienlijke omleiding en extra reistijd.
Van vrijdag 31 augustus 19.00 uur tot en met maandag 3 september 05.00 uur is de kruising N302/N506 met De Dolfijn en de kruising N302 op de Voorland/Flevolaan afgesloten.

De N506 is vanaf de Florasingel afgesloten tot aan de kruising N302/N506.

Door de werkzaamheden aan de kruising is de weg op de Houtribdijk (de N302 Markerwaarddijk) tussen Enkhuizen en Lelystad afgesloten in beide richtingen voor al het verkeer.
Verkeer tussen Enkhuizen en Lelystad wordt omgeleid via de A7, A8, A10, A1 en A6.

Gemotoriseerd verkeer vanuit het noorden van Noord-Holland naar Enkhuizen en omgekeerd wordt omgeleid via de N302, in plaats van via de N506.

(Brom)fietsers tussen de N506 en Enkhuizen worden omgeleid via Westeinde en Broekerhavenweg.

Afsluiting kruising Jaagweg/Braken

Door werkzaamheden is de Jaagweg (N243) tussen de A7 bij Avenhorn en de Braken (N507) en de Braken tussen de Vredemakersweg en de Jaagweg het weekend van 24 tot en met 27 augustus volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Na deze werkzaamheden gaat de zuidbaan van de Jaagweg open voor het verkeer, zodat de weg straks uit 2×2 rijstroken bestaat. 

Bouwbedrijf Heijmans voert de werkzaamheden aan de kruising N243/N507 uit in opdracht van de provincie Noord-Holland, als onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg. 

De kruising Jaagweg (N243)/Braken (N507) krijgt haar definitieve inrichting en de nieuwe zuidbaan van de N243 wordt aangesloten voor het verkeer. 

Daarnaast wordt het fietspad langs de N243 en N507 geasfalteerd en voorbereid op de nieuwe indeling van de kruising N243/N507. 

Na de werkzaamheden is de zuidbaan van de Jaagweg en de aansluiting op de A7 helemaal gereed. 

De kruising N243/N507 heeft dan haar definitieve inrichting gekregen. Het stuk Jaagweg tussen Avenhorn en de A7 (de toekomstige N194) is dan verdubbeld naar 2×2 rijstroken.

Al het langzaamrijdend verkeer is verplaatst naar de naastgelegen Lijsbeth Tijsweg. 

De Lijsbeth Tijsweg is verbreed, zodat ook fietsverkeer hier veilig kan rijden.

En nu: rijden maar

Nog maar kort geleden werd het nieuwe wegdeel van de Westfrisiaweg (N194) door kinderen gebruikt voor sport en spel.

Er werd met skelters gereden en er werd in de avonduren volop gedanst.

Dat is verleden tijd, want de weg is nu eindelijk in gebruik genomen door auto’s.

De N194 is open.

De eerste dagen was het nog niet zo druk met het verkeer.

Misschien wisten niet alle automobilisten dat dit wegdeel al vrijgegeven was.

Spoedreparatie Ringersbrug

Er is gisteren een spoedreparatie uitgevoerd op de Ringersbrug in Alkmaar.

De brugdelen zetten uit door de warmte en daardoor draaide één deel langzamer dan de ander. 

Begin deze maand waren er al problemen aan de brug.  
Omdat de brug gisteren niet meer dicht wilde, ging alles in een stroomversnelling.  

“Eén deel draaide langzamer dan de ander.  

We hadden het geluk dat de nieuwe hydraulische pompen net binnen waren en hebben zodoende een spoedreparatie uitgevoerd.”   
De brug was daardoor wel een deel van de dag dicht.

Bezoekers van het foodtruck festival Alkmaar SMULT, die normaal gesproken via de loopbrug van het centrum naar de Noorder Arcade konden, moesten nu een stuk omlopen. 

Het andere brugdeel wordt volgende week maandag, of de week erop, vervangen.

Deze werkzaamheden duren een halve dag.

Ook dan is de brug dicht.       

Primeur West-Friezen op nieuw stukje N194 Heerhugowaard

Zo'n 500 mensen vierden zaterdag 7 juli 2018 feest op een splinternieuw stuk weg in Heerhugowaard. Een unieke kans om een kijkje te nemen op een deel van de toekomstige N194 tussen de Middenweg en de Krusemanlaan, onderdeel van het project N23 Westfrisiaweg.

Noord-Hollands gedeputeerde Elisabeth Post (mobiliteit) kondigde zaterdag aan dat dit stuk weg al op 17 juli 2018 open gaat voor verkeer.

Koffiemoment directe buren

Tijdens een koffiemoment aan het begin van de dag deelden gedeputeerde Post en wethouder Stam van Heerhugowaard de eerste koffie en wat lekkers uit aan de directe buren van de nieuwe weg. De bestuurders toonden begrip voor de hinder die de omgeving afgelopen tijd heeft gehad van het werk aan de weg, maar benadrukten ook dat het einde in zicht is.

Eind 2018 gaat de gehele weg tussen Heerhugowaard en Enkhuizen open voor verkeer. En over dit gedeelte weg bij Heerhugowaard, de toekomstige N194, kan het verkeer al rijden vanaf 17 juli 2018.

Skelter

Kom, kijk en vier de N194!

Vanaf 11.00 uur bezochten de eerste geïnteresseerden uit de omgeving het terrein. Kinderen konden zich gedurende de dag vermaken op springkussens, zelf een graafmachine bedienen en werden prachtig geschminkt. Een groot succes waren de skelters, waarmee je door een parcours van strobalen kon rijden.

Maar ook de photobooth, waar je jezelf als een echte 'Bob de Bouwer' kon fotograferen, was populair bij de bezoekers. De informatiestands over het project en de archeologie werden druk bezocht en de kinderen konden zelfs een eigen opgraving doen in de zandbak van de archeologen.

Dansen in een tunnel

Nadat het dagprogramma rond 18.00 uur ten einde liep, verzamelde de jeugd zich vanaf 20.00 uur voor het avondprogramma. In en rondom de spooronderdoorgang bij de Molenweg werd een Tunnelfeest gehouden, waar volop werd gedanst tijdens de sessies van DJ Max Brunott en DJ Stuck in the Cage. DJ Kronix, de winnaar van de eerder uitgeschreven DJ Contest, trapte af en draaide een uurtje de sterren van de hemel.

Voor en door de omgeving

Het evenement kwam voort uit een campagne die de provincie Noord-Holland begin dit jaar voerde. “Wat heeft u altijd al willen doen op een weg, in een tunnel of op een rotonde waar nog geen verkeer rijdt?” was de vraag aan omwonenden van het project N23 Westfrisiaweg.

Met een jury van omwonenden zijn 37 ingediende ideeën beoordeeld en is een top 10 samengesteld. Samen met de indieners van deze ideeën organiseert de provincie 3 verschillende evenementen op de nieuwe N194 en N307, zoals de wegen straks gaan heten. Op deze dag in Heerhugowaard werd de eerste mijlpaal in het westelijk deel van het tracé gevierd.

Op zaterdag 10 november 2018 is een evenement in het oostelijk deel en eind november 2018 vieren we het eindevenement in het hart van het tracé, bij de A7 Hoorn-Noord.

Werkzaamheden Broekhornerbrug in Langedijk

De provincie Noord-Holland heeft de werkzaamheden aan de Broekhornerbrug van 7 en 8 juni 2018 uitgesteld. 

Onder de brug zijn broedende boerenzwaluwen, een beschermd vogelsoort, aangetroffen. 

De werkzaamheden kunnen pas starten als de zwaluwen uitgebroed zijn.

Boerenzwaluwen zijn beschermd onder de Wet Natuurbescherming en mogen daarom tijdens het broedseizoen niet gestoord worden. 

De werkzaamheden aan de Broekhornerbrug zouden het broeden van de boerenzwaluwen verstoren. 

Dat betekent dat de werkzaamheden aan de brug op een later moment starten. 

Het is nog niet bekend wanneer dat het geval is. Dat hangt af van wanneer de vogels zijn uitgebroed.

De Broekhornerbrug is in 2015 vervangen. 

De nieuwe brug bleek na ingebruikname meer geluid te veroorzaken. 

De omgeving ondervindt hier hinder van. 

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Afsluiting N506 tussen Lutjebroek en Enkhuizen

Op de N506 tussen de Voetakkers in Lutjebroek en Enkhuizen vinden van maandag 4 juni tot en met maandag 18 juni 2018 diverse werkzaamheden plaats.

En op de Raadhuislaan tussen de N506 en de Stede Broecweg in Grootebroek wordt van 4 juni tot en met 2 juli 2018 gewerkt aan de weg.

Tijdens deze werkzaamheden is op beide wegen geen verkeer mogelijk en wordt het verkeer omgeleid. Dit brengt aanzienlijke verkeershinder met zich mee.
Van maandag 4 juni 06.00 uur tot en met maandag 18 juni 2018 05.00 uur is de N506 tussen de Voetakkers in Lutjebroek en het kruispunt met de N302 in Enkhuizen geheel afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer.

Er gelden omleidingsroutes via de N302. Fietsverkeer wordt langs de werkzaamheden geleid.

Van maandag 4 juni 06.00 uur tot en met maandag 2 juli 05.00 uur 2018 is de Raadhuislaan afgesloten tussen de N506 en de Stede Broecweg voor zowel gemotoriseerd als fietsverkeer.
Verkeer op de Stede Broecweg en Raadhuislaan wordt tijdens de afsluiting van de Raadhuislaan omgeleid via de Wijzend en Voetakkers naar de N506.

De rotonde Florasingel is voor al het verkeer afgesloten van maandag 4 juni 06.00 uur tot en met maandag 18 juni 2018 05.00 uur.

Vanaf maandag 11 juni kan het verkeer uit Grootebroek weer oversteken naar de Zuiderdijk en omgekeerd.

De werkzaamheden gaan gepaard met enige geluids- en trillingshinder.

Tijdelijk bouwverbod Leeghwaterbrug (n242) in Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft een tijdelijk bouwverbod opgelegd aan de bouw van de Leeghwaterbrug. Diverse constructieve tekeningen en berekeningen van de aannemer voldoen nog niet aan de norm. In verband met veiligheid heeft de gemeente daarom als vergunningverlener bepaald dat de nieuwbouwwerkzaamheden aan het brugdeel, die op korte termijn zouden beginnen, voorlopig niet kunnen starten. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de bouwstop heeft op de planning en de einddatum van het project. 

Tijdelijk bouwverbod 

Gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland stellen veiligheid centraal. Het tijdelijke bouwverbod geldt voor de realisatie van de fundering van de brug. Van diverse onderdelen zijn de constructieve tekeningen en de berekeningen van de aannemer niet goedgekeurd. Dit bouwverbod geldt tot het moment dat de aannemer goedkeuring heeft gekregen op de nog aan te leveren plannen. De verwachting is dat het bouwverbod consequenties heeft voor de planning. Op dit moment is nog niet duidelijk of die consequenties ook van invloed zijn op de einddatum van het project. Het streven van de aannemer, gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland blijft er op gericht de werkzaamheden in maart 2019 af te ronden en de brug te openen. 

Vervanging Leeghwaterbrug

De Leeghwaterbrug in de N242 te Alkmaar is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Daarom heeft provincie Noord-Holland besloten tot een grootscheepse en kostbare renovatie en nieuwbouw. Het brugdeel richting Alkmaar stamde uit de jaren 50 en was aan het einde van zijn levensduur. Het werk bestaat uit het slopen van de complete constructie, fundering en de brug zelf. Alles wordt nieuw gebouwd. Met deze nieuwe brug is de bereikbaarheid van Noord-Holland voor de komende 50 jaar weer verzekerd. 

Het verkeer gaat nu over het reeds vernieuwde brugdeel. In beide richtingen zijn 2 rijstroken beschikbaar. In deze tijdelijke situatie zijn de rijstroken in verband met de beperkte breedte van de brug smaller. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/leeghwater