Provincie gaat voor aardgasvrije nieuwbouw

Op 8 maart 2018 hebben de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement aardgasvrije nieuwbouw getekend.

Daarin spreken zij de ambitie uit om alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren en alle wettelijke mogelijkheden daarvoor in te zetten.

De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen in Heerhugowaard.

Hiermee heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.
Op landelijk niveau is in de Energieagenda vastgelegd dat in Nederland in 2050 de energievoorziening bijna volledig duurzaam moet zijn.

Binnenkort wordt de Warmtewet gewijzigd waardoor het ook niet meer verplicht is om een aansluiting te hebben op het aardgasnet.

In plaats daarvan ontstaat een warmterecht.

Vooruitlopend op deze wijzigingen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord nu met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten al aardgasvrij willen realiseren.
Daarmee geven zij duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwende partijen en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld en eenduidig beleid in alle gemeenten.

Wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de 17 gemeenten: ‘Het nu nog ontwikkelen van een woning met aardgas betekent het opleveren van een woning met een gebrek. Want binnen een aantal jaren moet er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden om alsnog van het aardgas af te gaan. Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in onze regio.’

Bergen ondertekent convenant

Zesentwintig partijen, verenigd in het Toekomstperspectief Noord-Hollandse Kust, hebben donderdag een convenant ondertekend als vervolgstap in de uitwerking van het Toekomstperspectief Kust.

Gemeente Bergen en negen andere Noord-Hollandse kustgemeenten, de bestuurders van de provincie, natuurorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en ondernemersorganisaties streven naar een goede balans tussen ‘rust en reuring’ en willen de kust zo een kwaliteitsimpuls geven.
De partijen stellen dat de kust grote natuur- en landschapswaarden heeft, waarden die we moeten beschermen. 

Daarnaast moet de kust economisch sterk en aantrekkelijk blijven. In het convenant zijn afspraken gemaakt waar op het strand wel en niet nog gebouwd mag worden en waar de natuur voorrang krijgt.

Het Toekomstperspectief Kust beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040.

De strandzonering waarover afspraken zijn gemaakt, richt zich alleen op het strand.

Op basis van de samenwerkingsagenda zullen de betrokken partijen de afspraken uit het Toekomstperspectief uitwerken voor de duinen en binnenduinrand.

Fotowedstrijd rondom Grote Kerk

In het kader van het 500jarig bestaan van de Grote Kerk heeft het Alkmaarse Fotocafé een fotowedstrijd opgezet met als titel “Perspectief – De Grote Kerk zag en ziet alles”.

Ook al is er door de jaren heen veel veranderd: De Grote Kerk is al eeuwenlang het middelpunt van Alkmaar, zowel fysiek als symbolisch. 

Door zijn grootte is hij vanaf veel plekken te zien, maar hij zag en ziet ons ook…. Dat perspectief moet het uitgangspunt zijn voor het werk dat wordt ingezonden.

Deelname is mogelijk voor iedereen: jong & oud, amateur & expert en er vallen diverse prijzen te winnen.

De ingestuurde foto’s zullen worden beoordeeld door een deskundige jury.

Tot en met 5 mei kunnen foto’s ingezonden worden via www.artiance.nl/evenementen/perspectief/.
De geselecteerde foto’s worden in de zomer tentoongesteld in de Grote Kerk.

De wedstrijd is tot stand gekomen in samenwerking met het Stedelijk Museum, Artiance – Centrum voor de Kunsten, Cameraland en het Fotocafé van Artiance.

Symposium Aardgasvrij Bouwen

Op donderdag 8 maart 2018 is het symposium over Aardgasvrij Bouwen. 

Een nieuwbouwwoning aansluiten op aardgas is niet meer toekomstbestendig nu Nederland van het aardgas af moet. 

Hoe gaat de lokale overheid hiermee om? En hoe zorgen bedrijven voor het bouwen van aardgasvrije, gezonde, comfortabele en energiezuinige woningen?

Tijdens het symposium geven experts van TNO, ontwikkelaar Timpaan en het longfonds antwoord op deze en andere vragen.
Er worden concrete handvatten voor aardgasvrij bouwen, innovatieve oplossingen vanuit de Nero Zero woning in Heerhugowaard, voorbeelden uit de praktijk en ontwikkelingen op het werkgebied gegeven.

Het symposium is interessant voor overheden, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwers, architecten, fabrikanten, installateurs en toeleveranciers.

Het symposium is van 12.30 uur tot 16.00 uur en wordt afgesloten met een netwerkborrel. Locatie is congrescentrum ‘Jules’, Gildestraat 2, 1704 Heerhugowaard.

Deelname aan het symposium is kosteloos.

Wilt u dit symposium bijwonen en heeft u geen directe uitnodiging via de mail ontvangen? 

Dan kunt u zich aanmelden via www.heerhugowaard.nl/symposium.

Alkmaarders helpen Alkmaarders

Alkmaarders helpen Alkmaarders is een nieuw fonds in Alkmaar. De officiële start is op zondag 4 maart van 15.00 tot 17.00 uur in het Vrij Zijn Theater, Madame Curie straat 2A in Alkmaar.

De doelstelling is mensen ondersteunen die in nood zijn wegens ziekte en die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op de reguliere medische (zorg)voorzieningen.

Het fonds wil mensen in staat stellen om ook gebruik te kunnen maken van alternatieve behandelingen.

Ons zorgstelsel staat dat nu nog niet toe, maar in andere delen van de wereld bestaan wel succesvolle innovatieve behandelingen.

Veel mensen starten daarvoor eigen acties, maken gebruik van crowdfunding organisaties om zo’n behandeling mogelijk te maken. 

De stichting was er niet gekomen zonder de inspiratie van Mirjam Hamberg.

Zij heeft zich jarenlang als persoon, als gemeenteraadslid en ook als wethouder ingezet voor anderen. 

Nu zijn Mirjam en haar gezin zelf geconfronteerd met zo’n situatie. 

Mirjam heeft borstkanker en haar overlevingskans kan afhangen van een immuunbehandeling die wij in ons land nog niet kennen.

Haar kinderen zijn een crowdfundingactie gestart, om een alternatieve behandeling mogelijk te maken.

Jan Hoekema treedt af als burgemeester Langedijk

Jan Hoekema (D66) treedt af als waarnemend burgemeester van Langedijk. Gisteravond laat heeft hij zijn ontslagbrief ingediend bij de Commissaris van de Koning, de heer Johan Remkes.
De 66-jarige Hoekema raakte in opspraak toen bekend werd dat hij 17.800 euro extra wachtgeld had bedongen bij zijn vertrek als burgemeester van Wassenaar. Zijn echtgenote Marleen Barth stapte vorige week al op als PvdA-senator nadat ze een belangrijk debat over orgaandonatie had laten lopen wegens een vakantie.
Hoekema geeft als belangrijkste reden van zijn vertrek de discussie die in de media ontstaan is over een overeenkomst die hij sloot met de gemeente Wassenaar. Hij zegt niet te willen ’dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met deze media-aandacht voor zijn persoon’. „Ik vertrek met pijn in mijn hart, want deze mooie gemeente heeft mijn hart gestolen.”

Ook de fractievoorzitters van de gemeenteraad zijn gisteravond op de hoogte gesteld van het besluit van Hoekema. Volgens een persbericht van de gemeente Langedijk hebben zij ’begrip voor zijn vertrek, en respecteren ze zijn besluit’.

In de komende weken zal met de Remkes de ontstane situatie besproken worden. Hoekema was in juli 2017 geïnstalleerd als waarnemer in Langedijk.

75-jarig huwelijk echtpaar Knebel-Reijnhoudt

Op donderdag 15 februari heeft burgemeester Bert Blase een een bezoek aan het echtpaar Knebel-Reijnhoudt ter gelegenheid van hun 75-jarig huwelijk. “wij zijn nog steeds in love, maar zo nu en dan een ruzie houd de spirit a live”.
Dat is volgens De heer Cornelis Marinus Knebel de kracht van ons liefdes leven.

De heer Cornelis Marinus Knebel en Mevrouw Antonia Reijnhoudt zijn op 17 februari 1943 getrouwd.

Leerlingen boeken succes bij raad: ze krijgen een brug bij school

De leerlingen van twee basisscholen uit Broek op Langedijk hebben succes geboekt bij de gemeenteraad. Ze krijgen een brug bij de school waardoor de verkeersveiligheid beter wordt. Ze kwamen gisteravond zelf naar het gemeentehuis om zaken te doen.
De basisschoolleerlingen van De Phoenix en De Koolvlet leken wel echte lobbyisten. Volleerd hielden ze hun verhaal vanuit hun kraam op de raadsmarkt voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad van Langedijk. “Meestal zien ze ons niet, dan rijden ze gewoon door en word ik bijna aangereden”, doet een van de schoolkinderen haar beklag bij een raadslid.
Want de kinderen vinden dat er veel te veel auto’s rond de school rijden. Ochtendspitsachtige taferelen doen zich voor bij de Zandsloot. De leerlingen vinden de situatie niet veilig meer en komen zelf met een passende oplossing: een voetgangersbrug over een sloot zodat de auto’s aan de andere kant kunnen parkeren en iedereen over de brug naar school kan lopen.

Met dat plan togen ze naar het gemeentehuis en ze kregen waar ze voor gekomen waren: een brug. De gemeenteraad stemde in met het voorstel en willen dat er tempo gemaakt wordt, zodat de brug er snel komt. Iets wat verkeerswethouder Jasper Nieuwenhuizen van harte uitvoert. “Als kinderen zelf met dit initiatief komen, dan is het fijn als het ook in de schoolperiode gerealiseerd wordt, zodat ze er zelf nog op zitten.”

Wat voor brug het precies gaat worden moet nog wel onderzocht worden. De kosten variëren tussen de 70.000 en 150.000 euro. Wat wel een zekerheid lijkt is de kleur, of kleuren, van de brug. De wethouder zou er graag een regenboogbrug van maken. “We waren van plan om in de buurt van de Zandsloot een regenboogzebrapad aan te leggen. Hoe leuk is het om daar een brug van te maken.”

De leerlingen zien dat wel zitten. “Een brug voor alle mensen, dat iedereen zichzelf mag zijn”, legt een van hen uit. “Een gezellige brug.” Ze kijken allemaal tevreden terug op de geslaagde actie bij de gemeente. “Wij gaan veilig naar school!”, joelen ze.

60-jarig huwelijk

Op maandag 5 februari bracht burgemeester Bert Blase om 11.00 uur een bezoek aan het echtpaar Ansems-Vannder Pol ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer A.J. Ansems is op 23 oktober 1934 geboren.

Mevrouw A.C.J. Van der Pol is op 25 december 1938 geboren.

Zij zijn op 5 februari 1958 getrouwd.

Oudste inwoner van Heerhugowaard is 106

Op maandag 5 februari bracht burgemeester Bert Blase om 14.30 uur een bezoek aan mevrouw S.M.G. de Bondt-Missaar. 

Op zondag 4 februari werd zij 106 jaar en is daarmee de oudste inwoner van Heerhugowaard.