Gemeenten gaan veilig met informatie om

Steeds meer gegevens worden digitaal bewaard en gedeeld. 

Dit moet natuurlijk wel veilig gebeuren. 

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voldoen aan de beveiligingseisen om DigiD en Suwinet te gebruiken. 

De vier gemeenten zijn hier deze maand door een externe partij op gecontroleerd.

‘Een zeer goed resultaat.’, zo geeft de auditor van Duijnborgh Audit aan. ‘Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas 1 januari 2017 een feit is. 

Tijdens de audit hebben wij ervaren dat de gemeenten het belang van informatiebeveiliging inzien. 

De stappen die zijn gezet en de doelstellingen die zijn geformuleerd vormen naar onze mening een goede uitgangspositie om de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de gemeenten naar een (nog) hoger niveau te brengen.’

De gemeenten zien het belang van informatiebeveiliging in. 

Zo is bijvoorbeeld: -een informatieveiligheids- en privacybeleid opgesteld,

-hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Europese Privacywet,

-de organisatie zich bewust van de risico’s en gevolgen en worden jaarlijks risicoanalyses en onderzoeken uitgevoerd om verbetermaatregelen te treffen.

Huldiging sporthelden

Op dinsdag 24 april werden in het gemeentehuis sporters uit Heerhugowaard gehuldigd, die in 2017/2018 in hun sport Nederlands of Europees kampioen zijn geworden.

Om 20.00 uur was er voor de fotograferende pers een groepsfotomoment. 

Daarna werden de sporters individueel gehuldigd door wethouder Leo Dickhoff (Sport).

Lintjesregen

Ter gelegenheid van de Lintjesregen op donderdag 26 april kregen twee Heerhugowaarders een koninklijke onderscheiding. 

Beiden werden benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Bert Blase reikt de onderscheidingen uit bij de gedecoreerden thuis.

Om 10.30 uur kreeg de heer W. (Wim) Jaapies (64 jaar) een onderscheiding voor zijn vrijwiligerswerk bij de FNV. 

De heer Jaapies is daar sinds 1990 consulent/adviseur arbeidsvoorwaarden voor leden van de FNV. 

Ook begeleidt hij leden die ziek zijn naar UWV-keuringen en keuringsartsen.

Om 12.30 uur kreeg de heer N.H.P. Blom (62 jaar) een onderscheiding voor zijn vrijwilligerswerk bij de Kruizer Plattelands Jongeren (1974-1979), de voormalige carnavalsvereniging Tjibbe Tjobbers.

Daar is hij als bestuurslid onder andere medeoprichter geweest van de carnavalsoptocht (1979-2015) en voetbalvereniging KSV (bestuurslid van 2016-heden).

60-jarig huwelijk echtpaar Bruin-Spruit

Op woensdag 25 april brengt burgemeester Bert Blase om 11.00 uur een bezoek aan het echtpaar Bruin-Spruit ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer Gerrit Bruin is op 7 mei 1932 geboren in Barsingerhorn.

Mevrouw Marie Nellie Spruit is op 3 juli 1938 geboren in Harenkarspel.

Zij zijn op 25 april 1958 getrouwd.

60-jarig huwelijk echtpaar Van Duinen-De Boer

Op dinsdag 24 april bracht burgemeester Bert Blase om 16.00 uur een bezoek aan het echtpaar Van Duinen-De Boer ter gelegenheid van hun 60-jarig huwelijk.

De heer Willem Cornelis van Duinen is op 18 januari 1933 geboren in Amsterdam. 

Mevrouw Jantje de Boer is op 14 augustus 1939 geboren in Hoensbroek.

Zij zijn op 24 april 1958 getrouwd.

De Nieuwe College is een Feit

Het nieuwe college van Heerhugowaard is rond. De vier grootste partijen hebben de wethoudersposten verdeeld. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van een raadsbreed collegeprogramma.

De Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP), Senioren Heerhugowaard (SHHW), VVD en CDA zijn er uit. De vier partijen, de grootste na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, hebben de stadsregering rond. HOP levert twee wethouders. De andere partijen elk één.

John Does (HOP), Carola van ‘t Schip (HOP), Jan van der Starre (SHHW), Monique Stam (VVD) en Guido Oude Kotte (CDA) gaan de wethoudersposten bekleden. 

Vandaag hoopt HOP-fractievoorzitter John Does grote stappen te maken met de afronding van het collegeprogramma. Does: “We gaan in Heerhugowaard voor een raadsbreedprogramma, geen coalitie. Dat programma zal door B&W uitgevoerd worden. Ieder raadslid heeft daar invloed op uit kunnen oefenen. Alleen GroenLinks is afgehaakt. Mogelijk dat we dat programma al op 8 mei kunnen presenteren.”
Belangrijke onderwerpen voor de komende vier jaar zijn onder meer democratische vernieuwing, duurzaamheid, bestrijden van hufterigheid en de ambtelijke fusie met Langedijk. 

Heerhugowaard gaat straks dus van start met vierenhalve wethouder. Na het klappen van de coalitie in februari vorig jaar hebben drie wethouders de termijn afgemaakt.

Een beter arbeidsklimaat

De gemeente Heerhugowaard, het onderwijs (vmbo en mbo) en de Bedrijfskring Heerhugowaard organiseren donderdag 12 april de bijeenkomst Heerhugowaard maakt werk van verbinding. 

Deze bijeenkomst heeft als doel nieuwe arbeidskrachten te behouden voor de regio. 

Het gaat economisch goed met het bedrijfsleven in Heerhugowaard. 

Maar de groei lijkt zijn plafond te naderen doordat aanwas van nieuwe medewerkers stokt. 

Het is steeds lastiger om nieuwe en extra medewerkers te vinden. 

En toch levert het lokale onderwijs jaarlijks honderden specialisten af op de arbeidsmarkt.

Deze nieuwkomers op de arbeidsmarkt weten onvoldoende welke mooie carrièrekansen er in Heerhugowaard en omstreken voor hen liggen. 

Vaak zijn zij gefocust op organisaties buiten de regio. 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 april van 15.45 uur tot 18.00 uur op het ROC Horizon College, Umbriëllaan 2 in Heerhugowaard. 

Dit evenement is bedoeld voor alle ondernemers uit Heerhugowaard. 

Ondernemers die geen lid van de Bedrijfskring Heerhugowaard zijn maar wel willen deelnemen, kunnen zich aanmelden via de e-mail van de Bedrijfskring Heerhugowaard: info@bkhhw.nl.

Bestemmingsplan Duingebied

Het college van Bergen heeft dinsdag 27 maart ingestemd met het bestemmingsplan Reparatie Duingebied en de bijbehorende Nota zienswijzen. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 30 november 2017 voor zes weken ter inzage gelegen. 

Er zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. 

De zienswijzen hebben geleid tot kleine wijzigingen van het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan Duingebied zijn vier recreatiewoningen aan de Oude Heereweg in Schoorl bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. 

De Raad van State heeft dit onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd. Daarom moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen.

De gemeenteraad besloot op 29 september 2016 dat de recreatiewoningen de bestemming Natuur houden met voor alle eigenaren een persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik. 

In dat geval mag een bepaald persoon een bepaald gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan voortzetten. 

Een persoonsgebonden overgangsrecht eindigt binnen een afzienbare periode en gaat niet over naar rechtsopvolgers.

Het college heeft besloten om niet van koers te veranderen en de recreatiewoningen – conform het raadsbesluit – in het bestemmingsplan de bestemming Natuur met persoonsgebonden overgangsrecht te geven.

Betaalbare woningen T&O -gebied stap dichterbij

Wethouder Peter van Huissteden en Michiel van Baarsen, manager Vastgoed van Kennemer Wonen, ondertekenden afgelopen vrijdag een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van 22 betaalbare huurwoningen op de T&O-locatie in Bergen.

Het plan bestaat uit 12 grondgebonden woningen, 4 zogenaamde nultreden woningen met alle woonfuncties op de begane grond en 6 appartementen in één gebouw samen met een nieuw buurthuis. 

De plannen zijn gepresenteerd aan de buurt tijdens een inloopbijeenkomst en besproken in de raadscommissie van de gemeente Bergen. 

De reacties zijn verzameld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Michiel van Baarsen van Kennemer Wonen: “Het plan is meerdere malen besproken met omwonenden. 

Het wordt een mooie mix van (kleine) en zeer duurzame grondgebonden woningen met een tuin en appartementen. 

Daarnaast renoveert en verduurzaamt Kennemer Wonen op dit moment een flink aantal woningen aan de naastgelegen Kogendijk en Jaap Weijandweg. 

Deze renovatie staat los van de herontwikkeling van de T&O-locatie maar draagt positief bij aan een prettige buurt.

Kompier waarnemend burgemeester Langedijk

Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, heeft een nieuwe waarnemend burgemeester benoemd voor gemeente Langedijk.

Er is in goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 benoemd tot waarnemend burgemeester.

De commissaris van de Koning benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode, waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren.
In het najaar vindt een vervolgoverleg plaats met de fractievoorzitters in het kader van de samenwerkingsmogelijkheden met Heerhugowaard.

Op basis van de stand van zaken wordt dan bekeken of de vacature zal worden open gesteld.

Mevrouw Kompier was van 2009 tot 1 januari van dit jaar burgemeester van de gemeente Vlagtwedde.

Mevrouw Kompier is 59 jaar en lid van de PvdA. Van 2005 tot 2009 was zij Programmadirecteur Economische Innovatie-Agenda voor de Veenkoloniën.