Gemeente 

Hete glasbak verpakt in koel groen

Het werk is in volle gang aan de gevel van het gemeentehuis van Heerhugowaard. Monteurs zijn bezig om het staketsel te bouwen waaraan een klimaatsysteem komt te hangen.Dat systeem moet het werken en verblijven in het grote glazen gebouw aangenamer maken. Nu wordt er nog veel geklaagd over warmte en is de zonwering heel vaak dicht.De 'klimaatgevel' bestaat uit grote... Lees meer
Gemeente 

“De Menselijke Maat” winnend kunstontwerp

“De Menselijke Maat” van Paul de Kort is het winnende ontwerp voor de kunstopdracht aan de Middenweg-Zuid te Heerhugowaard.Zowel de deskundige jury, bestaande uit experts op het gebied van beeldende kunst en ruimtelijke kwaliteit, alsmede betrokken bewoners, kozen gezamenlijk voor dit uitzonderlijke idee.Uit het juryrapport: “Paul heeft met zijn ontwerp de verbinding gelegd met het verleden, heden en toekomst van... Lees meer
Gemeente 

Burgemeester Bert Blase brengt verrassingsbezoek aan basisschool De Paperclip

De leerlingen van basisschool De Paperclip kregen maandag 9 juli een verrassingsbezoek van burgemeester Bert Blase. Hij komt de leerlingen feliciteren met hun overwinning op het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. De Paperclip viel op 29 juni in de prijzen op het filmfestival in Tuschinski Amsterdam. De basisschool won maar liefst twee awards: Beste Kinderrechtenverhaal Beste Acteerprestatie. De Nieuwe Park Rozenburgschool uit... Lees meer
Gemeente 

Langedijk heeft financieel de wind weer in de zeilen

Het college van de gemeente Langedijk heeft de gemeenteraad de Jaarstukken 2017, de 1e Tussenrapportage 2018 en de Kadernota 2019 aangeboden. Daaruit blijkt dat het Langedijk financieel weer voor de wind gaat. Het nieuwe bestuursakkoord 2018 – 2022 dat de nieuwe Langedijker coalitie onlangs presenteerde, heet ‘De vaart in Langedijk!’. Uit de gepresenteerde financiële rapportages blijkt dat Langedijk nu ook... Lees meer
Gemeente 

Ereburgerschap J.M. Groen

De heer J.M.(Johan) Groen krijgt het ereburgerschap van Heerhugowaard. Dat werd hem verleend op dinsdag 3 juli om 16.30 uur in het gemeentehuis.Hij krijgt de eretitel vanwege zijn verdiensten voor Heerhugowaard. In De Noord, waar hij woont, heeft hij zich sterk gemaakt om de leefbaarheid van die woonkern te versterken. Hij heeft zijn kennis als projectontwikkelaar bij Bot Bouw Initiatief als privé... Lees meer
Gemeente 

Nieuwe geluidsnormen voor evenementen

Sinds afgelopen februari gelden er nieuwe geluidsnormen voor evenementen in Heerhugowaard.De nieuwe normen zijn het resultaat van een geluidsonderzoek bij diverse evenementen. Hierbij is het geluidsvolume gekoppeld aan de beleving van het evenement bij bezoekers en de overlast voor omwonenden.De nieuwe normen moeten zorgen voor een betere balans tussen deze twee partijen.Kern van de nieuwe regeling is dat het aantal... Lees meer
Gemeente 

Nog veel te weinig belangstelling voor glasvezelinternet

Na drie maanden campagne voeren door kabelbedrijf E-Fiber, lijkt het dat de Heerhugowaarder niet zit te wachten op snel internet via glasvezel. Omdat de inschrijvingstermijn al op 1 juli afloopt, lijkt het erop dat er voorlopig geen glasvezelinternet wordt aangelegd in Heerhugowaard. Voor 1 juli had 35 procent van de Heerhugowaarders zich moeten aanmelden voor glasvezel. Een lager percentage zou... Lees meer
Gemeente 

PWN komt hondenbezitters tegemoet

Natuurbeheerder PWN plaatst binnenkort een hekwerk langs een deel van de Beverwijkerstraatweg bij Castricum dat moet voorkomen dat honden vanuit het losloopgebied onverwacht de weg op kunnen schieten.Dat is de uitkomst van het overleg dat PWN had met de initiatiefnemer van de petitie, waarin PWN wordt gevraagd het losloopgebied in Castricum uit te breiden.De petitie, die de afgelopen maanden op... Lees meer
Gemeente 

Politie en gemeente komen buurten

De politie wordt steeds zichtbaarder in de wijken. De wijkagent heeft een centrale rol gekregen.De wijkagent en politiecollega’s komen niet alleen als er iets aan de hand is; ze proberen regelmatig hun gezicht te laten zien.Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt in de wijken en wat de inwoners bezighoudt op het gebied van veiligheid.De gemeente en... Lees meer
Gemeente 

Gezamenlijke aanpak adres- en woonfraude

Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk, politie, Halte Werk en woningcorporaties Langedijk en Woonwaard ondertekenden donderdag 21 juni 2018 een convenant om adres- en woonfraude tegen te gaan.Fraudebestrijding, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, krijgt hiermee hoge prioriteit.Inwoners worden opgeroepen vermoedens van fraude te melden.De partijen gaan woon- en adresfraude gericht bestrijden met een gezamenlijk plan van aanpak.Fraude... Lees meer