Gemeente 

Nieuwe geluidsnormen voor evenementen

Sinds afgelopen februari gelden er nieuwe geluidsnormen voor evenementen in Heerhugowaard.De nieuwe normen zijn het resultaat van een geluidsonderzoek bij diverse evenementen. Hierbij is het geluidsvolume gekoppeld aan de beleving van het evenement bij bezoekers en de overlast voor omwonenden.De nieuwe normen moeten zorgen voor een betere balans tussen deze twee partijen.Kern van de nieuwe regeling is dat het aantal... Lees meer
Gemeente 

Nog veel te weinig belangstelling voor glasvezelinternet

Na drie maanden campagne voeren door kabelbedrijf E-Fiber, lijkt het dat de Heerhugowaarder niet zit te wachten op snel internet via glasvezel. Omdat de inschrijvingstermijn al op 1 juli afloopt, lijkt het erop dat er voorlopig geen glasvezelinternet wordt aangelegd in Heerhugowaard. Voor 1 juli had 35 procent van de Heerhugowaarders zich moeten aanmelden voor glasvezel. Een lager percentage zou... Lees meer
Gemeente 

PWN komt hondenbezitters tegemoet

Natuurbeheerder PWN plaatst binnenkort een hekwerk langs een deel van de Beverwijkerstraatweg bij Castricum dat moet voorkomen dat honden vanuit het losloopgebied onverwacht de weg op kunnen schieten.Dat is de uitkomst van het overleg dat PWN had met de initiatiefnemer van de petitie, waarin PWN wordt gevraagd het losloopgebied in Castricum uit te breiden.De petitie, die de afgelopen maanden op... Lees meer
Gemeente 

Politie en gemeente komen buurten

De politie wordt steeds zichtbaarder in de wijken. De wijkagent heeft een centrale rol gekregen.De wijkagent en politiecollega’s komen niet alleen als er iets aan de hand is; ze proberen regelmatig hun gezicht te laten zien.Zo kunnen ze zich een beeld vormen van wat er speelt in de wijken en wat de inwoners bezighoudt op het gebied van veiligheid.De gemeente en... Lees meer
Gemeente 

Gezamenlijke aanpak adres- en woonfraude

Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk, politie, Halte Werk en woningcorporaties Langedijk en Woonwaard ondertekenden donderdag 21 juni 2018 een convenant om adres- en woonfraude tegen te gaan.Fraudebestrijding, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, krijgt hiermee hoge prioriteit.Inwoners worden opgeroepen vermoedens van fraude te melden.De partijen gaan woon- en adresfraude gericht bestrijden met een gezamenlijk plan van aanpak.Fraude... Lees meer
Gemeente 

Nieuwe economische visie voor Langedijk

Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 - 2029.Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en ondernemers van Langedijk gezamenlijk geconstateerd dat het opportuun zou zijn om de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) te actualiseren.In de najaarsbegroting van 2017... Lees meer
Gemeente 

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding

Op woensdag 20 juni 2018 reikte mevrouw drs. H. Hafkamp, burgemeester van de gemeente Bergen aan de heer J.A. Snijder uit Egmond aan Zee een Koninklijke onderscheiding uit.De heer Snijder ontvangt de onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.De onderscheiding werdt uitgereikt tijdens een informele bijeenkomst in Gasterij Nieuw Westert in Egmond-Binnen.De Koninklijke onderscheiding is aan de heer Snijder toegekend, omdat... Lees meer
Gemeente 

Eerste schetsen Schoorl-centrum

Na vier avonden met de meetekengroep en reacties van inwoners op het digitale platform kon de gemeente aan de slag met het maken van een eerste ontwerp voor de nieuwe inrichting van het centrum van Schoorl. Vorige week presenteerden zij het schetsontwerp aan de meetekengroep. Vanaf vandaag staan de ontwerpen ook online op www.denkmeeoverschoorl.nl. ‘Duindorp Schoorl’ is het motto waarmee de openbare... Lees meer
Gemeente 

Toekomst Heerhugowaard en Langedijk ligt bij elkaar

De toekomst van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk is samen. Beide colleges hebben op 19 juni het haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Berenschot vastgesteld. Volgens dit onderzoek hebben beide gemeenten elkaar nodig en is een ambtelijke fusie haalbaar. ‘Heerhugowaard kan niet zonder Langedijk’, zegt wethouder Oude Kotte. Heerhugowaard en Langedijk werken al enige jaren samen in allerlei domeinen zoals handhaving door de... Lees meer
Gemeente 

Banen voor statushouders

De eerste Vak=Fit opleiding in de HAL-regio is succesvol afgesloten. Alle twaalf deelnemers zijn statushouders die hun inburgering afgerond, of bijna afgerond hebben. Zij ontvingen 8 juni jl. hun certificaat en hebben inmiddels allemaal een leer-werk baan. Halte Werk selecteerde de kandidaten. Eind januari 2018 startte de opleiding VAK=Fit in Alkmaar waar twaalf deelnemers theorie- en praktijklessen ontvingen. VAK=FIT is een aanbieder van opleidingen... Lees meer