Hackers en gamers in het archief

Het Regionaal Archief in Alkmaar bewaart niet alleen eeuwenoude documenten. Er wordt ook veel nieuw archiefmateriaal bewaard. Daar zijn nu twee unieke aanvullingen bijgekomen: het archief van de Alkmaarse gameontwikkelaar M2H en het archief van Joost Honig uit Sint Pancras, hacker en gameontwikkelaar in de jaren ’80.

Beide archieven bevatten naast documentatie en beeldmateriaal ook computerspellen. Enkele spellen zijn gratis te downloaden van de website van het Regionaal Archief.
Computerspellen zijn een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse samenleving. Het Regionaal Archief wil het beeld van die samenleving borgen voor de toekomst, dus de game- en hackerscultuur kan niet ontbreken.

Naast de spellen wordt ook de documentatie rondom de spellen en de makers ervan bewaard.

Het Regionaal Archief is het eerste archief in Nederland, naast het Instituut voor Beeld & Geluid te Hilversum, dat computerspellen opneemt in de collectie en waar mogelijk beschikbaar stelt voor het publiek.
Ook archieven van andere gameontwikkelaars of hackers uit het werkgebied van het Regionaal Archief zijn van harte welkom.

Mark Alphenaar van het Regionaal Archief: “Het bewaren van spellen en de bijbehorende documentatie geeft een mooi inkijkje in de wereld achter een spel. Het zegt iets over de gameontwikkelaars in de regio, maar ook over de jongerencultuur van de jaren ’80.”

Een deel van de spellen en veel achtergrondinformatie is nu al te vinden op www.archiefalkmaar.nl/games. Op den duur zullen ze ook onderdeel worden van het zogenaamde e-depot van het Regionaal Archief.