Fortenfestival

Nederland telt 10 waterlinies met meer dan 150 forten en een ingenieus systeem van dijken en sluizen.

Verdedigingslinies die de vijand tegenhielden door het opzettelijk onder water zetten van het linielandschap.

Van zaterdag 1 tot en met zondag 9 september staan de poorten van deze veelal verborgen linies en forten open voor publiek.
Met muziekoptredens, buitenfilms, theater, tentoonstellingen, rondleidingen en natuurlijk lekker eten en drinken op de prachtigste locaties.

Verleng de zomer, kom naar het Fortenfestival! 

Voor het volledige programma kunt u terecht op www.fortenfestival.nl.