Herstelmaatregelen Schoorlse Duinen

Vanaf dit najaar start Staatsbosbeheer de uitvoering van de eerste herstelmaatregelen die de Schoorlse duinen weer gezond en veerkrachtig maken.

Er komt meer ruimte voor open duinen en delen van heidevelden worden verjongd.

Hiervoor is het nodig dat het Leeuwenkuilbos en het Dr van Steijnbos worden verwijderd en de bovenste planten- en bodemlaag op enkele plekken in de heide wordt weggehaald.

Twee onafhankelijke adviesbureaus hebben de exacte begrenzing van deze maatregelen in beeld gebracht.
Het onderzoeksrapport en een overzichtskaart met de exacte locaties van de maatregelen is te vinden op https://schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/.

Door de westelijke naaldbossen in de Schoorlse Duinen te verwijderen ontstaat er weer meer ruimte voor open duin.

Op deze plekken gaat de invloed van wind vanuit zee toenemen zodat het gebied landinwaarts op een natuurlijke wijze open blijft.

Daardoor kunnen soorten die afhankelijk zijn van het open duin zich weer volop ontwikkelen.
Om de natuurkwaliteit van de duinheide in de Schoorlse Duinen te verbeteren gaan ze chopperen. Dit doen ze op plekken waar kraaiheide domineert of het merendeel van de heide eenzelfde leeftijd heeft.

Op deze locaties verwijderen ze de plantenbegroeiing en een deel van de voedselrijke humuslaag.

Op de voedselarme bodem kan de struikheide zich herstellen, maar ook kruiden en grassen zoals zandblauwtje en schapengras kunnen weer terugkeren.