Portretten op perkament

Het Regionaal Archief Alkmaar ontvangt regelmatig aanvullingen op de archieven en collecties. Soms betreft het hele bijzondere stukken, zoals onlangs het geval was.

Het College van Regenten van de stichting ‘Provenhuis Paling en Van Foreest’ droeg een perkamenten blad over aan het Regionaal Archief, met daarop de portretten en familiewapens van het zestiende-eeuwse Alkmaarse echtpaar Pieter Claesz Paling en Josina van Foreest.

Het afgebeelde echtpaar behoorde rond 1500 tot de rijkste Alkmaarders.
Het blad werd aangeboden op een Franse veiling, met een foutieve datering. Het zou gaan om een negentiende-eeuwse tekening.

Dat is onjuist, omdat er zeventiende-eeuwse tekst op het blad is geschreven. 

Dankzij goede contacten tussen Christi Klinkert, de conservator van het Stedelijk Museum Alkmaar, en haar Franse collega’s werd het in Alkmaar bekend dat het blad ingebracht was op de veiling.
In overleg met het Stedelijk Museum Alkmaar en Provenhuis Paling en Van Foreest is besloten dat laatstgenoemde zou proberen het blad te verwerven.

Inmiddels is het blad in bewaring gegeven aan het Regionaal Archief Alkmaar, ter opneming in het archief van het provenhuis. 

Over enkele weken is het voor iedereen te raadplegen in de studiezaal van het Regionaal Archief.