Van der Velde opnieuw voorzitter Le Champion

De Ledenraad van Le Champion heeft Ruud van der Velde uit Zaandam opnieuw benoemd tot voorzitter.

Twee keer eerder hanteerde Van der Velde de voorzittershamer. Sportorganisatie Le Champion is een vereniging voor fietsen, hardlopen en wandelen, met daaraan gekoppeld de Stichting Sportevenementen Le Champion.

De vereniging is de laatste jaren explosief verder gegroeid naar ruim 20.000 leden.

Op het kantoor van Le Champion in Alkmaar werken zo’n 30 mensen, die samen met enkele duizenden betrokken vrijwilligers zo’n tachtig sportevenementen per jaar organiseren.

Jaarlijks nemen ruim 200.000 mensen deel aan sportevenementen van Le Champion.

Le Champion wil zoveel mogelijk mensen inspireren om te sporten en te bewegen en draagt daarmee bij aan een gezonde samenleving.

De organisatie maakt een geweldige groei door met alle vraagstukken die daarbij horen.

Volgend jaar bestaat Le Champion 50 jaar. Er zal uitgebreid bij dit jubileum worden stilgestaan met onder andere een groots sportweekend en feest voor alle leden vanuit Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee.

Van der Velde ziet het voorzitterschap waarbij hij tijdelijk wordt bijgestaan door Maurice van der Wijst en Klaas Lakeman, ook in deze fase als een mooie uitdaging.