Test om koemelkallergie vast te stellen

In juni start de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden met het uitvoeren van een test om koemelkallergie vast te stellen.

Het betreft de zogenaamde dubbelblinde provocatietest. Daarvoor is nauw samengewerkt met de kinderartsen uit de drie regionale ziekenhuizen: Noordwest Ziekenhuisgroep locaties Alkmaar en Den Helder en het Westfries Gasthuis.

De kinderartsen zijn blij met deze ontwikkeling. Het vermindert de druk op de wachtlijst en is goed te realiseren in de 1e lijn.

Tot nu toe gaan alle kinderen die mogelijk overgevoelig zijn voor koemelkeiwit naar de regionale ziekenhuizen om dit definitief vast te stellen.

GGD Hollands Noorden heeft besloten deze mogelijkheid te bieden voor de kinderen uit haar werkgebied. Met vier zorgverzekeraars is intussen een contract afgesloten.

Voor ouders/verzorgers betekent dit dat zij een laagdrempelige JGZ-locatie kunnen bezoeken met hun kind.
Voor de testen worden ouders en kind op twee ochtenden uitgenodigd op de testlocatie. Dit gaat volgens afspraak. Verwijzing gebeurt door de jeugdarts van de ‘eigen’ JGZ-locatie.

Huisartsen kunnen kinderen ook doorverwijzen naar de JGZ in de regio. De JGZ zorgt ervoor dat de kinderen op de juiste plek terechtkomen voor de provocatietest.

Ouders/verzorgers die vragen hebben over de provocatietest kunnen contact opnemen met hun eigen jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts of bellen naar (088) 088-01 00 550.

We zetten de kippen in het zonnetje

Op woensdag 27 juni organiseert MAK Blokweer weer een interactief voorleesfeest voor peuters en kleuters.

Dit keer worden de kippen in het zonnetje gezet. Eerst wordt er samen een humoristisch verhaal over een kip gelezen die zichzelf en haar ‘kipzijn’ moet ontdekken.

Daarna wordt samen een taart maken voor de kippen van natuurlijke materialen. En die mogen de kippen uiteindelijk natuurlijk lekker opeten.
Deze activiteit voor peuters en kleuters van 2 t/m 6 jaar vindt plaats op woensdag 27 juni van 14.30 tot 15.30 uur, aan de Kloosterhout 1-2 in Blokker.

Aanmelden kan telefonisch (0229-266344) of via email naar info@mak-blokweer.nl.

De kosten zijn €3,50 per kind (inclusief materialen).

Stichting MAK Blokweer bevindt zich aan Kloosterhout 1-2, 1695 JC Blokker.

www.mak-blokweer.nl

Noordwest op weg naar beroepsprofielen

Om voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst, is er vanaf 2020 een wettelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.

Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich dan ook voor op een grote professionaliseringsslag in de verpleegkundige beroepsgroep.

Noordwest Ziekenhuisgroep wil, als groot STZ-ziekenhuis en koploper in de regio, hierin een leidende rol hebben.
Per 1 juni starten de verpleegkundigen van de acute opname afdeling (AOA) en de longafdeling op locatie Alkmaar met het werken in de nieuwe functies mbo- en hbo-verpleegkundige.

Daarmee loopt het ziekenhuis vooruit op de nieuwe beroepsprofielen, die in 2020 ingaan.

De teams van beide afdelingen hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan het maken van een implementatieplan.
De verpleegkundigen hebben de plannen zelf geschreven om regie te houden op de inhoud van hun eigen vak. Zo zijn ze optimaal betrokken geweest bij hun toekomstige manier van werken.

Het plan is vervolgens voorgelegd aan een beoordelingscommissie.

Na een ‘go’ kunnen de afdelingen nu starten met hun eigen ontwikkeltuin.

De teams van beide afdelingen kijken de komende tijd of hun plan toepasbaar kan worden gemaakt in de praktijk.

Eetbare bloemen

Op woensdag 20 juni verzorgt bloemenconnaisseur Anna Koster een presentatie/proeverij over eetbare bloemen.

In het kader van het internationale jaar van de voedselzekerheid organiseert Hortus Alkmaar elke maand een speciale lezing of workshop over voeding en gezondheid.

Deze keer is het onderwerp eetbare bloemen, volgende keer, op 19 juli, is er een presentatie/proeverij over bijen en honing.

Op deze fleurige avond maak je op interactieve wijze kennis met de extra dimensie van bloemen: als decoratie en smaakmaker op taart, drankjes, hapjes en al je maaltijden.

Kleurig en lekker! Je leert wat je moet weten als je bloemen gaat eten, waarom je bloemen zou eten, of eetbare bloemen gezond zijn, wat de mogelijkheden zijn met eetbare bloemen in gerechten en de toepassing van eetbare bloemen in de tuin en op je balkon.

En Anna brengt natuurlijk ook bloemen mee om te proeven.
De presentatie vindt plaats op woensdag 20 juni van 19.30 tot 21.30 uur.

Kosten bedragen € 7,50 per persoon, inclusief koffie of thee en proeverij.

Aanmelden kan via info@hortusalkmaar.nl of 072-5669639.

Hortus Alkmaar bevind zich aan Berenkoog 37, 1822 BH Alkmaar.

Meer informatie: www.hortusalkmaar.nl

Noordwest behoudt intensieve zorg

Ook na 1 juli biedt Noordwest Ziekenhuisgroep intensieve zorg aan op beide ziekenhuislocaties.

Hiervoor heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld waarin staat welke intensieve zorg op welke locatie geboden wordt.

Noordwest voldoet hiermee aan de verscherpte IC-richtlijn.
Om de intensieve zorg op beide locaties te behouden wordt slechts een zeer beperkte groep patiënten uit de regio Den Helder direct opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, dan wel overgeplaatst vanuit Den Helder naar Alkmaar.

Op basis van de cijfers van 2017 betreft dit ongeveer 25 patiënten per jaar. Personeel werkt op beide ziekenhuislocaties, zodat de kennis en vaardigheden op het hoogste niveau blijven.

In de afgelopen maanden heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld voor de intensieve zorg.

Bij de opstelling van het plan zijn artsen en verpleegkundigen van de betreffende disciplines betrokken. Het plan is daarnaast getoetst bij andere instanties.

Op basis van het nieuwe zorgbeleidsplan van Noordwest is het mogelijk om ook in een kleiner regionaal ziekenhuis, zoals Den Helder, intensieve zorg aan te bieden.

Noordwest wil haar ervaring over een paar maanden graag delen met anderen en zal daartoe het initiatief nemen.

De ochtenden: Mozarts vrouwen

In de serie De Ochtenden neemt Fred Suring u mee in het leven van Mozart.

Welke vrouwen hebben er allemaal een rol gespeeld in het leven van Mozart en wat was hun betekenis?

Op donderdag 21 juni van 10.00 tot 12.00 uur vertelt Fred er enthousiast over in de bibliotheek in Heerhugowaard.

In deze lezing, gedeeltelijk gebaseerd op een boek van Jane Glover, komt het allemaal aan de orde.

Er komen ook fragmenten uit de kostelijke film Amadeus voorbij en natuurlijk volgen we Mozarts leven aan de hand van prachtige muziekstukken.

De lezing wordt gegeven met behulp van mooi vormgegeven presentatie met video- en geluidsvoorbeelden.

Fred is van huis uit fluitist en gaf zijn hele leven fluitlessen, eerst in Hoorn en Alkmaar en daarna aan Muziekschool Dijk & Waard te Heerhugowaard en Langedijk.
Naast zijn fluitdocentschap is hij al jaren docent muziekgeschiedenis bij Cool, hij verzorgt daar lessen voor volwassenen en heeft inmiddels tientallen lezingen in Noord-Holland op zijn naam staan.

U bent van harte welkom op donderdag 21 juni van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Kennemerwaard locatie Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1A.

De toegang is € 3,- inclusief een kopje koffie of thee. Aanmelden kan via de website www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de agenda of bij de Klantenservice in de bibliotheek (u betaalt met pin).

De Ronde van de Westfriese Omringdijk

Op zondag 15 juli organiseert Le Champion de achtste editie van de Ronde van de Westfriese Omringdijk.

In aanloop naar en tijdens deze fietsklassieker is het mogelijk om in te schrijven voor 3 verschillende afstanden: 50 km, 80 km en 135 km.

De deelnemers komen op deze routes over de Westfriese Omringdijk verschillende fotopalen tegen.

Dit initiatief van Atelier NL moet zorgen voor een time lapse van de meest bijzondere plekken op de 126 km lange Omringdijk.
Atelier NL heeft in samenwerking met het Westfries Museum totaal twintig fotopalen geplaatst op de gehele Westfriese Omringdijk.

Fietsers kunnen tijdens de Ronde van de Westfriese Omringdijk afstappen en met hun eigen mobiele telefoon het Westfriese landschap vastleggen.

Alle gemaakte beelden die via de uitzichtpalen zijn gemaakt, kunnen worden geüpload naar de speciale website: www.mijnomringdijk.nl.

Hierdoor ontstaat een unieke serie beelden.
Deelnemers aan de Ronde van de Westfriese Omringdijk kunnen starten in vier verschillende plaatsen. Alle drie de afstanden starten vanuit de plaatsen: Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Kolhorn.

Inschrijven met het laagste tarief is mogelijk via www.rondevandewestfrieseomringdijk.nl.

Kies hier uit de afstanden van 50, 80 en 135 km en kies daarbij ook jouw startplaats.

Ook is het mogelijk om in te schrijven op de startlocaties op 15 juli, echter wordt hier wel een hoger tarief toegepast.

Kerken bidden samen

Op zaterdagmorgen 16 juni wordt er weer een speciale tijd van gebed gehouden voor Heerhugowaard.

Mensen vanuit diverse kerkgenootschappen, allen wonende in Heerhugowaard komen bijeen om, in eenheid, te bidden voor de plaats waarin wij wonen.

Er wordt gedacht dan gedacht aan alle mensen in Heerhugowaard en gebeden voor geestelijke en maatschappelijke en sociale noden.
Deze gebedsochtend wordt gehouden op iedere 3e zaterdag van de maand gehouden in een bovenzaaltje van Stationsweg 15 en duurt van 9.00 tot ± 10.30 uur.

Een ieder die ook mee wil bidden is van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u bellen met 072 – 571262.

Kerken bidden samen

Op zaterdagmorgen 16 juni wordt er weer een speciale tijd van gebed gehouden voor Heerhugowaard.

Mensen vanuit diverse kerkgenootschappen, allen wonende in Heerhugowaard komen bijeen om, in eenheid, te bidden voor de plaats waarin wij wonen.

Er wordt gedacht dan gedacht aan alle mensen in Heerhugowaard en gebeden voor geestelijke en maatschappelijke en sociale noden.
Deze gebedsochtend wordt gehouden op iedere 3e zaterdag van de maand gehouden in een bovenzaaltje van Stationsweg 15 en duurt van 9.00 tot ± 10.30 uur.

Een ieder die ook mee wil bidden is van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u bellen met 072 – 571262.

Banen voor statushouders

De eerste Vak=Fit opleiding in de HAL-regio is succesvol afgesloten. 

Alle twaalf deelnemers zijn statushouders die hun inburgering afgerond, of bijna afgerond hebben. 

Zij ontvingen 8 juni jl. hun certificaat en hebben inmiddels allemaal een leer-werk baan. 

Halte Werk selecteerde de kandidaten.

Eind januari 2018 startte de opleiding VAK=Fit in Alkmaar waar twaalf deelnemers theorie- en praktijklessen ontvingen. 

VAK=FIT is een aanbieder van opleidingen voor mensen die langdurig geen werk meer hebben. 

Alle deelnemers aan het HAL-traject hebben nu een baangarantie. 

Tegelijkertijd gaan ze nog een dag naar school voor de theorie. Jos Beemsterboer, één van de initiatiefnemers van VAK=Fit: “Ik ben supertrots. 

Dat de opleiding in een behoefte voorziet bij werkgevers en succesvol werknemers opleidt is duidelijk.

Vorig jaar startte de eerste opleiding in Schagen. 

Ze hebben in totaal 80% van hun deelnemers aan werk en daarmee uit de uitkering geholpen. 

Voor de HAL-gemeenten is dat zelfs 100%.