RABOBANK Alkmaar e.o. ONDERSTEUNT het lokale verenigingsleven met € 150.000,-

Tijdens de feestelijke finaleavond van de Rabobank Clubkascampagne in Het Sportpaleis hebben ruim 300 verenigingen hun clubkassen gespekt. In totaal is het lokale verenigingsleven met
€ 150.000 ondersteund en konden de aanwezige besturen van verenigingen hun cheques in ontvangst nemen. Dit alles onder het toeziend van de ruim 1200 aanwezige gasten. Leden van Rabobank, sport- en cultuurverenigingen, maatschappelijke partners, raadsleden en medewerkers van de bank en Olympisch kampioen Maarten van der Weijden als avondvoorzitter.

De kracht van verenigingen

Directievoorzitter Ralph van Soomeren licht toe; “Als Rabobank geloven we in de kracht van verenigingen. Al die verenigingen spelen een grote rol in ons leven en in het leven van onze klanten. Meer dan een kwart van de leden van Rabobank Alkmaar e.o. hebben gebruik gemaakt van hun stemrecht om samen €150.000,- te verdelen over de ruim 300 deelnemende verenigingen uit de gemeente Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Omdat de Rabobank een coöperatie is, geeft de bank haar leden invloed op de besteding van een deel van ons coöperatief dividend. Zo betrekt de bank méér leden bij de toekenning van steun aan het lokale verenigingsleven!”

Stemmen op favoriete club

Eind januari zijn op 3 verschillende locaties informatieavonden gehouden om de Rabobank Clubkascampagne te introduceren. Rabobank steunt met de Rabobank Clubkas Campagne de verenigingen en stichtingen in de regio. Dit jaar voor eerst stelde Rabobank Alkmaar e.o. hiervoor
€ 150.000,- ter beschikking. Het totale bedrag mochten de leden van de bank verdelen over de verenigingen en stichtingen die deelnamen aan de campagne. Verenigingen konden zich inschrijven tot 31 maart en daarbij ook aangeven welke wens zij in vervulling wilden laten gaan.  Denk aan bijvoorbeeld de aanschaf van extra (sport)middelen, de organisatie van een speciale activiteit of het opknappen van het clubgebouw. Het doel wordt vermeld op de stemsite, zodat leden kunnen zien waarmee ze uw vereniging écht kunnen steunen.
Alle leden ontvingen ieder vijf stemmen die zij op hun favoriete clubs konden uitbrengen. Op die manier beslissen de leden van de bank mee in de verdeling van het coöperatief dividend.