Gezamenlijke aanpak adres- en woonfraude

Gemeente Heerhugowaard en gemeente Langedijk, politie, Halte Werk en woningcorporaties Langedijk en Woonwaard ondertekenden donderdag 21 juni 2018 een convenant om adres- en woonfraude tegen te gaan.

Fraudebestrijding, zoals het onrechtmatig aanvragen van uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag, studiefinanciering, krijgt hiermee hoge prioriteit.

Inwoners worden opgeroepen vermoedens van fraude te melden.
De partijen gaan woon- en adresfraude gericht bestrijden met een gezamenlijk plan van aanpak.

Fraude binnen de Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van misbruik.

Het kan ook een voorbode zijn van criminele activiteiten, zoals hennepkwekerijen, mensenhandel en diverse vormen van uitbuiting.

Inwoners van gemeente Langedijk en gemeente Heerhugowaard moeten veilig en prettig kunnen wonen.

Daarom zijn er regels voor het huren en verhuren van een woning. Helaas houdt niet iedereen zich aan die regels.

Woon- en adresfraude heeft negatieve gevolgen voor de omgeving en voor mensen die een woning zoeken.

Ook blijkt fraude vaak de basis te zijn voor het onrechtmatig aanvragen van bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen, kinderbijslag of studiefinanciering.

Woonfraude zorgt voor overlast, gevoelens van onveiligheid en leidt tot verloedering van de wijk.