Extra duinkaartcontroles

PWN informeert bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat regelmatig over de noodzaak van het bezit van een duinkaart.

PWN wil bezoekers van het Noordhollands Duinreservaat blijvend laten genieten van het prachtige duinlandschap. Daarvoor is het nodig dat u een duinkaart koopt.

PWN is voor het beheer van de duinen afhankelijk van deze inkomsten omdat de overheid hiervoor geen subsidie verstrekt.
De dag- en weekkaarten zijn ook nog steeds verkrijgbaar bij de kaartautomaat en de wederverkooppunten.

De jaarduinkaart en jaarruiterkaart zijn zowel online te koop als bij wederverkooppunten. De driejarige duinkaart is alleen nog online te koop.

PWN heeft de mogelijkheid voor de minder frequente duinbezoekers om online hun duinkaart voor een dag of voor een week te kopen.
De dag– en weekkaarten worden toegestuurd via de mail die geldt als (digitaal) bewijs van toegang. Uitprinten is niet nodig.

Voor het bestellen van de duin- en ruiterkaarten: www.pwn.nl/duinkaart.

Ter informatie: De boete voor het niet in bezit zijn van een geldige duinkaart bedraagt € 99, -.