Nieuwe economische visie voor Langedijk

Samen met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen is gemeente Langedijk begonnen met het opstellen van een nieuwe economische visie voor de periode 2019 – 2029.

Vorig jaar werd in het reguliere bestuurlijk overleg tussen de gemeente en ondernemers van Langedijk gezamenlijk geconstateerd dat het opportuun zou zijn om de economische visie van de gemeente Langedijk (2011) te actualiseren.

In de najaarsbegroting van 2017 heeft de gemeenteraad van Langedijk budget gereserveerd voor het opstellen van een nieuwe, economische visie.
Begin dit jaar is de gemeente begonnen met de aanbestedingsprocedure. Vier bureaus werden uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Inmiddels hebben het ‘kernteam’ van de gemeente en de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen, een bureau geselecteerd: Bureau Buiten uit Utrecht.

Het is de bedoeling dat er eind 2018 een nieuwe, inspirerende visie plus concreet uitvoeringsprogramma ligt voor de periode 2019 – 2029.