Website over natuurherstel Schoorlse Duinen

Staatsbosbeheer heeft alle informatie over natuurherstel in de Schoorlse Duinen bij elkaar gebracht op een nieuwe website: schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl.

Op de website staat uitleg over het hoe en waarom van de werkzaamheden en kunnen bezoekers onder andere reageren op nieuwsberichten.

De website past in de nieuwe communicatieaanpak die Staatsbosbeheer voor ogen heeft in de Schoorlse Duinen.

Staatsbosbeheer gaat de komende jaren een pakket aan maatregelen uitvoeren om de duinen weer gezond te maken zodat bijzondere planten- en diersoorten kunnen terugkeren en worden behouden.

Draagvlak onder de gebruikers en de omgeving is daarbij een van de succesfactoren.

De nieuwe centrale website ziet Staatsbosbeheer als een belangrijke stap om de communicatie te verbeteren.