Test om koemelkallergie vast te stellen

In juni start de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hollands Noorden met het uitvoeren van een test om koemelkallergie vast te stellen.

Het betreft de zogenaamde dubbelblinde provocatietest. Daarvoor is nauw samengewerkt met de kinderartsen uit de drie regionale ziekenhuizen: Noordwest Ziekenhuisgroep locaties Alkmaar en Den Helder en het Westfries Gasthuis.

De kinderartsen zijn blij met deze ontwikkeling. Het vermindert de druk op de wachtlijst en is goed te realiseren in de 1e lijn.

Tot nu toe gaan alle kinderen die mogelijk overgevoelig zijn voor koemelkeiwit naar de regionale ziekenhuizen om dit definitief vast te stellen.

GGD Hollands Noorden heeft besloten deze mogelijkheid te bieden voor de kinderen uit haar werkgebied. Met vier zorgverzekeraars is intussen een contract afgesloten.

Voor ouders/verzorgers betekent dit dat zij een laagdrempelige JGZ-locatie kunnen bezoeken met hun kind.
Voor de testen worden ouders en kind op twee ochtenden uitgenodigd op de testlocatie. Dit gaat volgens afspraak. Verwijzing gebeurt door de jeugdarts van de ‘eigen’ JGZ-locatie.

Huisartsen kunnen kinderen ook doorverwijzen naar de JGZ in de regio. De JGZ zorgt ervoor dat de kinderen op de juiste plek terechtkomen voor de provocatietest.

Ouders/verzorgers die vragen hebben over de provocatietest kunnen contact opnemen met hun eigen jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts of bellen naar (088) 088-01 00 550.