Noordwest op weg naar beroepsprofielen

Om voorbereid te zijn op de zorg van de toekomst, is er vanaf 2020 een wettelijk onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen.

Nederlandse ziekenhuizen bereiden zich dan ook voor op een grote professionaliseringsslag in de verpleegkundige beroepsgroep.

Noordwest Ziekenhuisgroep wil, als groot STZ-ziekenhuis en koploper in de regio, hierin een leidende rol hebben.
Per 1 juni starten de verpleegkundigen van de acute opname afdeling (AOA) en de longafdeling op locatie Alkmaar met het werken in de nieuwe functies mbo- en hbo-verpleegkundige.

Daarmee loopt het ziekenhuis vooruit op de nieuwe beroepsprofielen, die in 2020 ingaan.

De teams van beide afdelingen hebben het afgelopen half jaar gewerkt aan het maken van een implementatieplan.
De verpleegkundigen hebben de plannen zelf geschreven om regie te houden op de inhoud van hun eigen vak. Zo zijn ze optimaal betrokken geweest bij hun toekomstige manier van werken.

Het plan is vervolgens voorgelegd aan een beoordelingscommissie.

Na een ‘go’ kunnen de afdelingen nu starten met hun eigen ontwikkeltuin.

De teams van beide afdelingen kijken de komende tijd of hun plan toepasbaar kan worden gemaakt in de praktijk.