Noordwest behoudt intensieve zorg

Ook na 1 juli biedt Noordwest Ziekenhuisgroep intensieve zorg aan op beide ziekenhuislocaties.

Hiervoor heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld waarin staat welke intensieve zorg op welke locatie geboden wordt.

Noordwest voldoet hiermee aan de verscherpte IC-richtlijn.
Om de intensieve zorg op beide locaties te behouden wordt slechts een zeer beperkte groep patiënten uit de regio Den Helder direct opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, dan wel overgeplaatst vanuit Den Helder naar Alkmaar.

Op basis van de cijfers van 2017 betreft dit ongeveer 25 patiënten per jaar. Personeel werkt op beide ziekenhuislocaties, zodat de kennis en vaardigheden op het hoogste niveau blijven.

In de afgelopen maanden heeft Noordwest een zorgbeleidsplan opgesteld voor de intensieve zorg.

Bij de opstelling van het plan zijn artsen en verpleegkundigen van de betreffende disciplines betrokken. Het plan is daarnaast getoetst bij andere instanties.

Op basis van het nieuwe zorgbeleidsplan van Noordwest is het mogelijk om ook in een kleiner regionaal ziekenhuis, zoals Den Helder, intensieve zorg aan te bieden.

Noordwest wil haar ervaring over een paar maanden graag delen met anderen en zal daartoe het initiatief nemen.