‘Onder het staal: sporen in het landschap’

De tentoonstelling ‘Onder het Staal’, die vanaf 2 juni in Huis van Hilde te zien is, belicht de geschiedenis van het land onder Tata Steel, de voormalige Hoogovens.

De komst van de staalreus, precies 100 jaar geleden, veranderde het aanzien van het gebied rond de monding van het Noordzeekanaal.

Het maakte ook archeologisch onderzoek mogelijk. 

Dat leverde bijzondere vondsten op, waaronder een skelet uit de IJzertijd dat op de tentoonstelling te zien is.

Gedeputeerde Cultuur van de provincie Noord-Holland, Jack van der Hoek, opent op 1 juni de tentoonstelling.

Voorafgaand aan de uitbreiding van de Hoogovens deed de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek samen met amateurarcheologen van de AWN tussen 1960 en1968 onderzoek op het terrein.

Daarbij zijn boerderijen uit de eerste eeuw na Chr. aangetroffen, en vondsten uit de inheems-Romeinse periode, uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Een aantal vondsten is op de tentoonstelling te bewonderen.
Op 7 en 8 juli is er een bijzonder evenement; buiten op het plein voor Huis van Hilde gaan teams op ambachtelijke manier ijzerovens bouwen van leem. De ijzersmid laat zien hoe men vroeger ijzer smolt.

De tentoonstelling kwam tot stand met steun van Tata Steel Nederland, de Provinciale Atlas en het provinciaal depot voor archeologie Noord-Holland, en loopt t/m 23 september 2018.

Meer informatie: huisvanhilde.nl en 100jaarstaal.nl.