Tijdelijk bouwverbod Leeghwaterbrug (n242) in Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft een tijdelijk bouwverbod opgelegd aan de bouw van de Leeghwaterbrug. Diverse constructieve tekeningen en berekeningen van de aannemer voldoen nog niet aan de norm. In verband met veiligheid heeft de gemeente daarom als vergunningverlener bepaald dat de nieuwbouwwerkzaamheden aan het brugdeel, die op korte termijn zouden beginnen, voorlopig niet kunnen starten. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de bouwstop heeft op de planning en de einddatum van het project. 

Tijdelijk bouwverbod 

Gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland stellen veiligheid centraal. Het tijdelijke bouwverbod geldt voor de realisatie van de fundering van de brug. Van diverse onderdelen zijn de constructieve tekeningen en de berekeningen van de aannemer niet goedgekeurd. Dit bouwverbod geldt tot het moment dat de aannemer goedkeuring heeft gekregen op de nog aan te leveren plannen. De verwachting is dat het bouwverbod consequenties heeft voor de planning. Op dit moment is nog niet duidelijk of die consequenties ook van invloed zijn op de einddatum van het project. Het streven van de aannemer, gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland blijft er op gericht de werkzaamheden in maart 2019 af te ronden en de brug te openen. 

Vervanging Leeghwaterbrug

De Leeghwaterbrug in de N242 te Alkmaar is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Daarom heeft provincie Noord-Holland besloten tot een grootscheepse en kostbare renovatie en nieuwbouw. Het brugdeel richting Alkmaar stamde uit de jaren 50 en was aan het einde van zijn levensduur. Het werk bestaat uit het slopen van de complete constructie, fundering en de brug zelf. Alles wordt nieuw gebouwd. Met deze nieuwe brug is de bereikbaarheid van Noord-Holland voor de komende 50 jaar weer verzekerd. 

Het verkeer gaat nu over het reeds vernieuwde brugdeel. In beide richtingen zijn 2 rijstroken beschikbaar. In deze tijdelijke situatie zijn de rijstroken in verband met de beperkte breedte van de brug smaller. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/leeghwater