Provincie investeert in verkeersveiligheid

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. 

Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen.

Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.
Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen.

Van de € 14 miljoen wordt ruim € 1,6 miljoen toegekend aan tien projecten in de regio Kop van Noord-Holland.

Zo is er onder andere een subsidiebedrag van €501.622 toegekend aan de gemeente Hollands Kroon voor het veiliger maken van de bermen in het buitengebied.

Ook is de subsidieaanvraag voor de reconstructie van de Emmalaan en omstreken in de gemeente Texel toegekend. 

De gemeente wil dit gebied verkeersveiliger maken door onder andere de snelheid te reduceren en voor veilige fiets- en voetgangersoversteken te zorgen.

De provincie Noord-Holland heeft ook subsidie toegekend voor de aanleg van een volwaardig fietspad bij de Duinweg in de gemeente Den Helder.