Maaien groene dijken van start

Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden.

Tot half juli maait Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zo’n 1350 kilometer.

Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. 

Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.
Twee keer per jaar maait het hoogheemraadschap de groene dijken in Hollands Noorderkwartier. Vanaf juni en vanaf 1 september tot half oktober nogmaals. 

Het maaien gebeurt in perioden dat de natuur relatief het minste schade oploopt.

Dankzij een zorgvuldig maaibeleid -dus niet te veel en niet te weinig- richten planten en grassen hun energie in wortelvorming in plaats van bladvorming. 

Dat is goed voor een stevige dijk. HHNK maait machinaal, door beweiding met schapen, of door een combinatie van beide.
Zonder de maairondes zouden berenklauw, groot hoefblad, brandnetels en distels de overhand krijgen en andere planten verdringen.

Hoe meer variatie, des te beter het netwerk van wortels onder de grond. Wortels grijpen in elkaar en ‘kitten’ de bodemdeeltjes aan elkaar doordat ze via wortelhaartjes en schimmeldraden wortelsappen uitscheiden.

Dit zorgt voor een betere beschermende toplaag en daarmee een stevige waterkering. Een goede toplaag beschermt de dijk tegen erosie. Het regenwater loopt van de dijk af zonder gronddeeltjes mee te spoelen.