Bijeenkomst voor mantelzorgers

Op dinsdag 29 mei organiseren Het Behouden Huis en Wonen Plus Welzijn opnieuw in samenwerking een mantelzorgbijeenkomst. 

U bent van harte uitgenodigd.

Tijdens de middag wordt er een interactieve workshop grenzen stellen gehouden. 

Daarnaast is er voldoende ruimte voor ontmoeting en een persoonlijk gesprek.

De workshop wordt gehouden in de Anbouw, aan de Dorpsstraat 610 in Noord-Scharwoude. 

We starten de middag om 14:00 uur met koffie en thee en zullen de bijeenkomst om 16:00 uur afronden.

Wilt u zich van te voren even aanmelden?

Het Behouden Huis, info@behoudenhuisoudkarspel.nl, 0226-753063.

Wonen Plus Welzijn, langedijk@wonenpluswelzijn.nl, 0226-318050.