Tijdelijk bouwverbod Leeghwaterbrug (n242) in Alkmaar

De gemeente Alkmaar heeft een tijdelijk bouwverbod opgelegd aan de bouw van de Leeghwaterbrug. Diverse constructieve tekeningen en berekeningen van de aannemer voldoen nog niet aan de norm. In verband met veiligheid heeft de gemeente daarom als vergunningverlener bepaald dat de nieuwbouwwerkzaamheden aan het brugdeel, die op korte termijn zouden beginnen, voorlopig niet kunnen starten. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen de bouwstop heeft op de planning en de einddatum van het project. 

Tijdelijk bouwverbod 

Gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland stellen veiligheid centraal. Het tijdelijke bouwverbod geldt voor de realisatie van de fundering van de brug. Van diverse onderdelen zijn de constructieve tekeningen en de berekeningen van de aannemer niet goedgekeurd. Dit bouwverbod geldt tot het moment dat de aannemer goedkeuring heeft gekregen op de nog aan te leveren plannen. De verwachting is dat het bouwverbod consequenties heeft voor de planning. Op dit moment is nog niet duidelijk of die consequenties ook van invloed zijn op de einddatum van het project. Het streven van de aannemer, gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland blijft er op gericht de werkzaamheden in maart 2019 af te ronden en de brug te openen. 

Vervanging Leeghwaterbrug

De Leeghwaterbrug in de N242 te Alkmaar is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Noord-Holland. Daarom heeft provincie Noord-Holland besloten tot een grootscheepse en kostbare renovatie en nieuwbouw. Het brugdeel richting Alkmaar stamde uit de jaren 50 en was aan het einde van zijn levensduur. Het werk bestaat uit het slopen van de complete constructie, fundering en de brug zelf. Alles wordt nieuw gebouwd. Met deze nieuwe brug is de bereikbaarheid van Noord-Holland voor de komende 50 jaar weer verzekerd. 

Het verkeer gaat nu over het reeds vernieuwde brugdeel. In beide richtingen zijn 2 rijstroken beschikbaar. In deze tijdelijke situatie zijn de rijstroken in verband met de beperkte breedte van de brug smaller. De maximumsnelheid is verlaagd naar 50 km per uur. Deze verkeerssituatie blijft hetzelfde tot de werkzaamheden zijn afgerond.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt Wegen en Vaarwegen via 0800 – 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden aan Leeghwaterbrug zijn ook te volgen via www.noord-holland.nl/leeghwater

Groep 8 van de Paperclip in de finale van het Unicef Kinderrechten Festival

Groep 8 maakt zelf indrukwekkende film over kinderslavernij

Gisteren heeft groep 8 van De Paperclip de finale bereikt van het Unicef Kinderrechten Festival in Utrecht. Een geweldige prestatie en de kers op de taart in de feestweek van het 25-jarig jubileum van de Paperclip. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar kinderrechten, zelf een filmscenario geschreven, de filmset gemaakt en fantastisch geacteerd.

Op aangeven van Rosan Limburg van de Bibliotheek op school, is groep 8 in aanraking gekomen met het project van Unicef. Alles rondom kinderrechten is besproken in de groep. De kinderen hebben veel geleerd en realiseren zich terdege dat zij in Nederland een veilig en beschermd leven hebben.

De halve finale in Utrecht was uniek om mee te maken. Bioscoop Pathé Rembrandt was ook dit jaar het decor van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival, editie Utrecht. Aan de Oudegracht streden kinderen van basisscholen én de buitenschoolse opvang voor het felbegeerde finaleticket. Hoe cool dat je dan ook nog zélf je film mag aankondigen op het grote podium. De meiden hebben het geweldig gedaan! Op naar de finale op 29 juni!

Bekijk de film

Kinderrechtenverdrag

Het KRFF-project is een samenwerking tussen UNICEF Nederland en Hollywood in de Klas. In het filmeducatieproject vertalen kinderen uit groep 6, 7 en 8 hun ideeën over kinderrechten in een zelfgemaakte korte speelfilm. De afgelopen periode namen leerlingen onder leiding van filmcoaches hun eigen kinderrechtenfilm op. Alles deden ze zelf: van script schrijven, de rolverdeling tot animaties tekenen. Vóór de start van de opnames krijgt de klas les over het Kinderrechtenverdrag, waaruit ze een recht kiezen om te verfilmen. De films gaan vervolgens in première in echte bioscopen. Het project eindigt met de landelijke finale in bioscoop Pathé Tuschinski op vrijdag 29 juni.

YouTube kanaal

Alle kinderrechtenfilms zijn te bekijken op het KRFF YouTube kanaal. In amper vijf jaar tijd heeft het kanaal al meer dan 31.000 abonnees. De videowebsite is geliefd onder kinderen en staat inmiddels in de top 200 van best bekeken Nederlandse YouTube kanalen. In februari van dit jaar behaalde KRFF maar liefst drie miljoen (!) views. Daarnaast haakt het KRFF YouTube kanaal met speciale afspeellijsten aan op actualiteiten. Zo stonden er op de Internationale Dag van het Gezin (15 mei) kinderrechtenfilms over ‘recht op familie’ centraal.

Hugo Boys behaalt nacompetitie

Op een zon overgoten zondag op het Hugo’s sportpark heeft Hugo Boys de nacompetitie gehaald door WMC te verslaan met 2-1. 

Hiermee spelen de Noordenders nog minimaal een en maximaal 3 wedstrijden. Zondag 3 juni speelt Hugo Boys uit bij Succes.

De Noordenders toonde het betere van het spel en creëerde enkele kansen, maar kwam nog niet tot scoren.

Een kwartier voor rust kopte Bart van der Burg raak uit een corner van Jos Rendering. 
Hugo Boys voetbalde goed en creëerde kansen, maar kon de score niet uitbouwen.

WMC profiteerde vervolgens van een lange bal die doorschoot en scoort 1-1.

Twintig minuten voor tijd bracht Hugo Boys een extra spits in, maar resulteerde niet direct voor meer kansen.

Pas een paar minuten voor tijd scoorde Thijs Wolkers via een WMC been de 2-1 en zette hiermee de eindstand op het bord.

Wisselpresentatie in Museum BroekerVeiling

Museum BroekerVeiling heeft een grote verzameling museumstukken in het depot, die zich – onzichtbaar voor onze bezoekers – in de kelder van het gebouw bevind.

Hier word de collectie onder optimale omstandigheden behouden en gedocumenteerd, zodat dit prachtige culturele erfgoed nog generaties behouden kan blijven.

Hartstikke goed, maar ze willen bezoekers graag wat meer laten zien van deze prachtige stukken.

Twee keer per jaar wil Museum BroekerVeiling daarom een deel van deze museumstukken laten zien, door middel van een wisselpresentatie met de naam “Uit het depot”.

De wisselpresentatie kan, dankzij de steun van Stichting Lief Langedijk en de inzet van onze SuperKOOLe vrijwilligers, plaatsvinden in de expositiezaal in entréegebouw de Toekomst. 

De eerste ‘Uit het depot’ zal geopend worden op vrijdag 1 juni en gaat over hoeden, petten, hulletjes en boerenhoedjes.

Het dragen van iets op je hoofd was nog niet zo lang geleden heel alledaags voor de mensen die hier leefden en werkten.

Of je nu tuinder was, dienstmeid, bakker, huisvrouw of burgermeester; iedereen droeg een hoofddeksel.

En niet alleen buiten, ook vaak binnen tijdens een ijskoude winter, maar ook in een snikhete zomer. 

Het dagelijkse straatbeeld is altijd aan verandering onderhevig, dat is van alle tijden. Wat we vandaag normaal vinden was vroeger misschien wel raar.

Provincie investeert in verkeersveiligheid

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 14 miljoen in lokale verkeersprojecten die de verkeersveiligheid verbeteren. 

Van de Kop van Noord-Holland tot ‘t Gooi wordt geïnvesteerd in wegen, kruisingen en fietspaden. Ieder jaar stelt de provincie Noord-Holland subsidie beschikbaar voor de verbetering van de infrastructuur op gemeentelijke wegen en wegen van waterschappen.

Projecten die bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de omgeving komen voor de subsidie in aanmerking.
Dit jaar hebben Gedeputeerde Staten vooral subsidie beschikbaar gesteld voor het herkenbaar maken van schoolzones, het aanleggen van vrijliggende fietspaden, rotondes en verhoogde plateaus bij kruisingen.

Van de € 14 miljoen wordt ruim € 1,6 miljoen toegekend aan tien projecten in de regio Kop van Noord-Holland.

Zo is er onder andere een subsidiebedrag van €501.622 toegekend aan de gemeente Hollands Kroon voor het veiliger maken van de bermen in het buitengebied.

Ook is de subsidieaanvraag voor de reconstructie van de Emmalaan en omstreken in de gemeente Texel toegekend. 

De gemeente wil dit gebied verkeersveiliger maken door onder andere de snelheid te reduceren en voor veilige fiets- en voetgangersoversteken te zorgen.

De provincie Noord-Holland heeft ook subsidie toegekend voor de aanleg van een volwaardig fietspad bij de Duinweg in de gemeente Den Helder.

Maaien groene dijken van start

Vanaf 1 juni zijn de maaiers weer aan het werk om de begroeiing op de dijken in conditie te houden.

Tot half juli maait Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zo’n 1350 kilometer.

Een gezonde en gevarieerde groene dijkbekleding beschermt de dijk en houdt de grond met de wortels stevig bij elkaar. 

Ook valt na het maaien beter te zien waar kale plekken of andere beschadigingen aan de dijk hersteld moeten worden.
Twee keer per jaar maait het hoogheemraadschap de groene dijken in Hollands Noorderkwartier. Vanaf juni en vanaf 1 september tot half oktober nogmaals. 

Het maaien gebeurt in perioden dat de natuur relatief het minste schade oploopt.

Dankzij een zorgvuldig maaibeleid -dus niet te veel en niet te weinig- richten planten en grassen hun energie in wortelvorming in plaats van bladvorming. 

Dat is goed voor een stevige dijk. HHNK maait machinaal, door beweiding met schapen, of door een combinatie van beide.
Zonder de maairondes zouden berenklauw, groot hoefblad, brandnetels en distels de overhand krijgen en andere planten verdringen.

Hoe meer variatie, des te beter het netwerk van wortels onder de grond. Wortels grijpen in elkaar en ‘kitten’ de bodemdeeltjes aan elkaar doordat ze via wortelhaartjes en schimmeldraden wortelsappen uitscheiden.

Dit zorgt voor een betere beschermende toplaag en daarmee een stevige waterkering. Een goede toplaag beschermt de dijk tegen erosie. Het regenwater loopt van de dijk af zonder gronddeeltjes mee te spoelen.

Broekhornerbrug in Broek op Langedijk 7 en 8 juni tijdelijk dicht voor gemotoriseerd verkeer

De provincie Noord-Holland voert een onderzoek uit naar de oplegging van de Broekhornerbrug in Broek op Langedijk. Hierbij wordt gekeken of het geluid afneemt wanneer de oplegging van de brug wordt aangepast. Daarvoor is het noodzakelijk de Broekhornerbrug af te sluiten op 7 en 8 juni van 09:00 tot 15:00 uur.

De fietsbrug naast de Broekhornerbrug blijft voor (brom)fietsers beschikbaar. Vanwege de veiligheid is het noodzakelijk het gemotoriseerde verkeer om te leiden. De werkzaamheden zijn beperkt zichtbaar, omdat ze grotendeels onder de brug plaatsvinden.

Omleidingsroute gemotoriseerd verkeer

Het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid via de Broekerweg, Westerweg (N242), Nollenweg (N508) of Provincialeweg (N504) naar de Schagerweg (N245), Nauertogt en Westelijke Randweg en vice versa.

Breedte- en snelheidsbeperking scheepvaart

Voor de scheepvaart geldt ter plaatse van de brug een breedte- en

snelheidsbeperking. Van woensdag 6 juni 13:00 uur tot en met vrijdag

8 juni 2018 16:00 uur is de doorvaart met een meter versmald. Om hinderlijke waterbeweging te vermijden l is de maximum snelheid 6 km per uur.

Werkzaamheden

De Broekhornerbrug is in 2015 vervangen. De nieuwe brug bleek na ingebruikname meer geluid te maken. De omgeving ondervindt hier hinder van. De provincie heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd om de oorzaak te achterhalen. Deze onderzoeken hebben tot aanpassingen geleid. De geluidsafname is echter nog niet voldoende. Daarom volgt er nu een onderzoek naar de oplegging van de brug. Aan een zijde van de brug wordt een nieuwe oplegging aangebracht, waarna een geluidstest volgt. Mocht dit onderzoek tot een aanzienlijke geluidsafname leiden, dan volgt ook een aanpassing van de oplegging aan de andere zijde van de brug.

Meer informatie

Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Voorbereidingen Zomertoer

De voorbereidingen zijn weer in volle gang voor de Zomertoer HHW op het Stadsplein in Heerhugowaard.

Op zaterdag 14 juli tussen 20.00 en 01.00 uur zal het feest weer los barsten, voor jong en oud en op zondag 15 juli vanaf 12.00 is het dan alweer de 7e editie van de RADIONL Zomertoer in Heerhugowaard.

Er treden uiteraard weer diverse bekende artiesten op en het zal weer een heel spektakel stuk geven.

Het gehele festijn is weer live te volgen op RADIONL via de 104.7 MHz en ook Heerhugowaard Alife (Ziggo 47) zal uitgebreid verslag doen van de festiviteiten op het Stadsplein.

De organisatie werkt al samen met de gemeente Heerhugowaard en is nu op zoek naar bedrijven die willen sponsoren om het unieke evenement te ondersteunen en om voor gratis entree te blijven gaan.

Meer informatie op www.zomertoerhhw.nl

Dingen die Swingen!

Op zondagmiddag 24 juni geeft het Cohda Kwartet in de Kooger Kerk in Zuid Scharwoude een concert met een thema dat toegankelijk is voor alle oren: ‘Dingen die Swingen!’ Jazz-, klassieke- en wereldmuziek in één concert.

De 4 blokfluitisten van het Cohda Kwartet komen met een flinke stapel instrumenten naar Noord Holland en laten u een concert horen met muziek van de laatst 400 jaar; van William Byrd uit de zestiende eeuw tot jazzy stukken uit deze eeuw.
Er klinken vele verschillende blokfluiten; van de kleine sopraanblokfluit van 30 centimeter tot één van de grootste; de contrabasblokfluit van bijna 2 meter.

Op 24 juni worden alle leden van de blokfluitfamilie aan u voorgesteld.

Het Cohda Kwartet is spontaan ontstaan als een ad hoc kwartet voor een concert maar tijdens dat optreden hebben deze spelers elkaar helemaal gevonden in de liefde voor de blokfluit en het spelen in kwartetvorm en het krijgt dus een vervolg…een Co(h)da.
Door de lichtheid en het afwisselende karakter, is dit concert ook zeker geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar.

Het concert begint om 15.00 uur.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen gratis komen luisteren. Volwassenen betalen €12,50 aan de deur of €10,- bij reservering via cohdakwartet@gmail.com

Brocante Zomer Fair

Bij Kasteel Radboud in Medemblik vindt zaterdag 23 en zondag 24 juni de Brocante Zomer Fair plaats.

Standhouders bieden op het kasteel stijlvolle, gezellige, romantische en antieke waar aan.

De Brocante Zomer Fair is beide dagen voor publiek geopend van 10.30 tot 16.30 uur.

De entreeprijs bedraagt €5,- per persoon en toegangskaarten kunnen aan de kassa worden gekocht. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel Stichting Kinder Kankervrij (KiKa).
Op de fair zijn voornamelijk spullen van antiekmarkten uit Frankrijk en België te vinden.

De stijl is wat ‘sleets’, hetgeen inhoudt dat de antiek doorleefd is. De woonproducten zijn een selectie uit een verscheidenheid van stijlen en periodes.

Denk aan vrouwelijke boudoirs, charmante speelgoed, prachtige meubels, kerkrelikwiën en nog veel meer.

‘Deze producten zijn de details die van een huis een thuis maken. Niet per se perfect, want wij zien de schoonheid van imperfectie’, aldus Sandra Top van de Stichting Stal 135.
Het is niet de eerste keer dat de brocante fair Kasteel Radboud aandoet. Twee jaar geleden werd ook een markt gehouden. 

Nu de verbouwing van het kasteel in april klaar is, betekent het voor bezoekers dat ze onder andere gebruik kunnen maken van het gezellige kasteelterras.