Bestemmingsplan Duingebied

Het college van Bergen heeft dinsdag 27 maart ingestemd met het bestemmingsplan Reparatie Duingebied en de bijbehorende Nota zienswijzen. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 30 november 2017 voor zes weken ter inzage gelegen. 

Er zijn drie zienswijzen op het plan ingediend. 

De zienswijzen hebben geleid tot kleine wijzigingen van het bestemmingsplan.

In het bestemmingsplan Duingebied zijn vier recreatiewoningen aan de Oude Heereweg in Schoorl bestemd als ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’. 

De Raad van State heeft dit onderdeel van het bestemmingsplan vernietigd. Daarom moet de gemeente een nieuw bestemmingsplan opstellen.

De gemeenteraad besloot op 29 september 2016 dat de recreatiewoningen de bestemming Natuur houden met voor alle eigenaren een persoonsgebonden overgangsrecht voor recreatief gebruik. 

In dat geval mag een bepaald persoon een bepaald gebruik dat in strijd is met het bestemmingsplan voortzetten. 

Een persoonsgebonden overgangsrecht eindigt binnen een afzienbare periode en gaat niet over naar rechtsopvolgers.

Het college heeft besloten om niet van koers te veranderen en de recreatiewoningen – conform het raadsbesluit – in het bestemmingsplan de bestemming Natuur met persoonsgebonden overgangsrecht te geven.

Themamiddag kanker

Noordwest Ziekenhuisgroep organiseert samen met Omring en Inloophuis Den Helder op donderdag 12 april een themamiddag met als onderwerp Palliatieve sedatie en euthanasie.

De themamiddag wordt gehouden van 13.30 tot 15.30 uur in het Inloophuis Den Helder, Marsdiepstraat 621a, 1784 AM Den Helder.

Deze bijeenkomst gaat over palliatieve sedatie en euthanasie.
Deskundigen zijn M. van Gaans en M. Heijblok, verpleegkundig specialisten van het consultteam ondersteunende en palliatieve zorg (COP-zorg) Noordwest.

Als je weet dat je niet meer beter wordt, is het vaak een moeilijk proces om dit te kunnen aanvaarden. Regie over eigen leven en sterven kan dan belangrijk zijn.

In deze bijeenkomst wordt stil gestaan bij het sterven. Hoe ga je dood, wat is de rol van palliatieve sedatie en hoe zit het met euthanasie?
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de afdeling patiëntenvoorlichting van Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Den Helder.

U kunt daar ook terecht met eventuele vragen.

Bent u later alsnog verhinderd, wilt u dat dan doorgeven?

Telefoon: 0223 – 69 6346, e-mail: info-denhelder@nwz.nl.

Informatieavond over Axiale Spondyloartritis

De Reumapatiëntenvereniging Alkmaar e.o. organiseert samen met het team reumatologie Noordwest Ziekenhuisgroep een informatieavond over Axiale Spondyloartritis: reumatische aandoeningen met ontstekingen in het bekken en de wervelkolom. 

Belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 

De bijeenkomst is op donderdagavond 12 april van 19:30 tot 21:30 uur in locatie Alkmaar, Pieter van Foreestzaal.
De zaal is vanaf 19:00 uur open en de toegang is gratis.

Tijdens deze informatieavond komen diverse onderwerpen over Axiale Spondyloartritis aan de orde.

Er zijn verschillende benamingen voor Axiale Spondyloartritis, o.a. de ziekte van Bechterew.

Bij patiënten met Axiale Spondyloartritis raken vooral de gewrichten in de bekken (SI-gewrichten) en de wervelkolom ontstoken.
Deze avond vertellen deskundigen over deze ziekte, de behandeling en nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling.

Ten slotte is er gelegenheid om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Om deze bijeenkomst bij te wonen is aanmelding noodzakelijk.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de afdeling patiëntenvoorlichting, locatie Alkmaar: info-alkmaar@nwz.nl / telefoon 072 – 548 3500.

Informatiestand Harteraad

Patiëntenvereniging Harteraad (voorheen Hart&Vaatgroep), regio Noord-Holland Noord, staat met een informatiestand in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar.

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 april zijn leden van de vereniging overdag te vinden in de hoofdingang Wilhelminalaan van het ziekenhuis.
Bij de stand kunnen patiënten en andere geïnteresseerden gratis informatie krijgen over hart- en vaatziekten en activiteiten van de patiëntenvereniging.

Ook kunnen belangstellenden aan de leden vragen stellen.

De vereniging staat er vanwege de collecteweek van de Hartstichting.

Themamiddag kanker: Hormoontherapie

Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) houden op dinsdag 10 april 2018 een themamiddag over hormoontherapie bij vrouwen.

Deze bijeenkomst is de negende van een serie van 10 themamiddagen over kanker.

De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.

Deze bijeenkomst gaat over hormoontherapie bij vrouwen. Verschillende vormen van kanker worden behandeld met hormonale therapie.
Deskundige mevrouw S. de Bie, verpleegkundig specialist oncologie in Noordwest, legt uit wat hormonale therapie is en hoe het werkt het.

Tijdens deze middag wordt ook ingegaan op de mogelijke bijwerkingen van hormonale therapie en hoe u daar mee om kunt gaan.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, Westerweg 50 te Alkmaar.

Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar.

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. 

Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 35 00.

Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.

Meer informatie over de themamiddagen is te vinden in de agenda op onze websites www.nwz.nl en www.praethuys.nl.

Kookworkshop speciaal voor jonge weduwen

Het diner is voor jonge weduwen en hun kinderen een lastig moment. 

Het welbekende spitsuur:de kinderen zijn moe, de moeder is moe en het wil nog wel eens voorkomen dat kinderen aan tafel klieren of klagen. 

Jonge weduwe zijn betekent solo-ouderschap, dus alles in je eentje opvangen en oplossen. Op vrijdag 20 april organiseert stichting De Jonge Weduwe daarom een kookworkshop speciaal voor jonge weduwen. 

Zij kunnen dan genieten van een welverdiende rouwpauze.

Je eigen verdriet, het verdriet van de kinderen, het werkbare leven en alle andere dagelijkse beslommeringen met elkaar combineren: wat een klus in je eentje. 

Ga er maar aan staan. Rouwen is topsport zonder voorbereiding. Jonge weduwen met kinderen verdienen echt een steuntje in de rug.

Onder andere door lotgenotencontact en rouwpauzes te organiseren. Ontzettend blij is de stichting daarom met de subsidie van de Gemeente Alkmaar om activiteiten voor jonge weduwen te kunnen organiseren.

De kookworkshop op 20 april 2018 is een echt verwenmoment. 

Kok Stefan van Kookstudio Alkmaar biedt een programma aan waar ruimte is voor culinaire verrassingen en de dames krijgen ook tips voor makkelijke maaltijden thuis

Deelname aan de dag is helemaal gratis. De locatie is Kookstudio Alkmaar.
De dag begint om 16.00 uur en eindigt rond 20.00 uur.

Kijk voor meer info op op www.dejongeweduwe.nl.

Route 65 koffieochtend in Cool

Onder de naam Route 65 organiseert Cool kunst en cultuur culturele activiteiten voor 65-plussers uit Heerhugowaard e.o. 

Een aantal keer per seizoen worden koffieochtenden georganiseerd, waarop men kennis kan maken met andere bezoekers en Route 65. 

De eerstvolgende koffieochtend vindt plaats op dinsdag 10 april 2018.

Voor iedereen die kennis wil maken met Route 65 en andere bezoekers wil ontmoeten, organiseert Cool een aantal keer per seizoen koffieochtenden. 

Tijdens deze ochtenden kunt u, onder het genot van een kopje koffie of thee, herinneringen ophalen of genieten van prachtige live muziek. 

De eerstvolgende koffieochtend vindt plaats op dinsdag 10 april van 10.30 tot 11.30 uur in het café van Cool. 

De koffieochtenden zijn kosteloos en u hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Wilt u graag deelnemen aan Route 65 en de koffieochtenden, maar is het voor u niet mogelijk om zelfstandig naar Cool te komen? 

Of bezoekt u de activiteiten het liefste samen met iemand anders? 

Stuur dan een mail naar route65plus@coolkunstencultuur.nl of bel 072 534 76 62 en vraag naar Sanne Smienk.

Duin- en ruiterkaarten voortaan online te koop

Alle typen duinkaarten en de ruiterkaart zijn nu ook verkrijgbaar via de website van PWN. 

Een aantal kaarten is ook nog steeds te koop bij de kaartautomaten en/of wederverkooppunten.

Bezoekers van het duingebied kunnen hun duin- of ruiterkaart nu ook online kopen via de PWN website. 

De dag– en weekkaarten worden toegestuurd via de mail die geldt als (digitaal) bewijs van toegang.

Uitprinten is dus niet nodig. 

De kaarten voor één of drie jaar worden per post toegestuurd.

De dag- en weekkaarten zijn ook nog steeds verkrijgbaar bij de kaartautomaat en de wederverkooppunten. 

De jaarduinkaart en jaarruiterkaart zijn zowel online te koop als bij wederverkooppunten. 

De driejarige duinkaart is alleen nog online te koop.

Voor het bestellen van de duin- en ruiterkaarten: www.pwn.nl/duinkaart.

Lente in het Egboetswater

Voorjaarskriebels? Ga mee naar buiten op zondagmiddag 8 april. 

Dan organiseert het IVN West-Friesland een lente-excursie in het groene Egboetsterrein voor kinderen en (groot)ouders.

De wandeling start om 13.00 uur vanuit het Egboetje, het kleinste natuur-informatiegebouw in West-Friesland.

Gelegen aan de Liederik 15, 1678 JC Oostwoud, afslag Hauwert.
Zorg voor stevige schoenen of laarzen; de wandeling duurt ruim een uur.

Twee enthousiaste IVN-gidsen, met ieder hun specifieke kennis, vertellen over de natuur die we onderweg tegenkomen.

Dat kunnen bv. jonge eendjes zijn in de sloot, de mol en zijn voedsel, het geurende Maartse viooltje – dat trouwens in april bloeit – en vroeg bloeiende planten en bomen langs het natuurpad.

Met zacht weer gaan de insectenhotels weer open voor de zoemende gasten.

Egels te kijk

Zondag 8 april om 14.00 uur komen vrijwilligers van De Bonte Piet uit Midwoud een informatieronde geven over egels bij IVN West-Friesland in het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel.

Bezoekers kunnen er met vragen over egels terecht.

Na de presentatie worden de egels in het Streekbos uitgezet. Ze zijn ‘gast’ geweest bij het opvangcentrum en zijn weer gezond genoeg om hun eigen kostje bijeen te scharrelen in het Streekbos.
Jaarlijks worden er zo’n 200 verzwakte egels opgelapt door medewerkers van Vogel- en Dierenopvang De Bonte Piet, een enorme prestatie die naast bewondering ook financiële hulp verdient.

De grootste bedreiging voor de egel zijn kou en nattigheid gedurende de wintermaanden en het vroege voorjaar.

Biedt egels daarom een droge en beschutte plek waar ze een nest kunnen maken, waar ze kunnen overwinteren en jongen kunnen grootbrengen.