Speaking Minds

Waaraan hebben jongeren die opgroeien in armoede behoefte, en hoe willen ze daarover geïnformeerd worden? 

Bruikbare antwoorden op deze vragen werden gisteren gepresenteerd door 13 jongeren van het project Speaking Minds aan vertegenwoordigers van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Meer interactieve communicatie, gerichte voorlichting op scholen, een jongerenambassadeur en beter bereikbare, laagdrempelige informatie via communicatiekanalen die jongeren gebruiken – dat waren de belangrijkste aanbevelingen. 

De jongeren die het onderzoek uitvoerden, zijn tweedejaars leerlingen van het Horizon College Alkmaar. 

Sommigen van hen deden dat omdat zij zelf uit een minima-gezin komen, anderen deden dat vanuit sociale belangstelling; allen deden het op vrijwillige basis, onder de vlag van het project Speaking Minds. 

De projectleiders begeleidden hen op het gebied van achtergrondinformatie over o.a. gemeentelijke procedures en bevoegdheden, interviewtechniek en inzet van presentatiemiddelen.

De jongeren gingen tussen half februari en medio april aan de slag met twee vragen van de vier gemeenten. 

De uitkomsten van het project en hun adviezen presenteerden zij op heel eigen wijze – interactief, met beeldmateriaal, een informatiemarkt en een vlog – op 23 april aan de wethouders Sociaal Domein van de vier gemeenten.

Het project Speaking Minds is een initiatief van de organisaties Save the Children, Defence for Children en Stimulansz.