Gemeenten gaan veilig met informatie om

Steeds meer gegevens worden digitaal bewaard en gedeeld. 

Dit moet natuurlijk wel veilig gebeuren. 

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo voldoen aan de beveiligingseisen om DigiD en Suwinet te gebruiken. 

De vier gemeenten zijn hier deze maand door een externe partij op gecontroleerd.

‘Een zeer goed resultaat.’, zo geeft de auditor van Duijnborgh Audit aan. ‘Mede gelet op het feit dat de ambtelijke fusie pas 1 januari 2017 een feit is. 

Tijdens de audit hebben wij ervaren dat de gemeenten het belang van informatiebeveiliging inzien. 

De stappen die zijn gezet en de doelstellingen die zijn geformuleerd vormen naar onze mening een goede uitgangspositie om de volwassenheid van informatiebeveiliging binnen de gemeenten naar een (nog) hoger niveau te brengen.’

De gemeenten zien het belang van informatiebeveiliging in. 

Zo is bijvoorbeeld: -een informatieveiligheids- en privacybeleid opgesteld,

-hard gewerkt aan de implementatie van de nieuwe Europese Privacywet,

-de organisatie zich bewust van de risico’s en gevolgen en worden jaarlijks risicoanalyses en onderzoeken uitgevoerd om verbetermaatregelen te treffen.