Kinderworkshop paasmandje maken

Op woensdag 21 maart houdt Hortus Alkmaar hun maandelijkse kindermiddag.

Omdat het vlak voor Pasen is gaan ze deze keer paasmandjes maken met de kinderen.

Eerst gaan de kinderen zelf een mandje vlechten van wilgentakken. Daarna mogen ze het mandje versieren met veertjes, wol en lintjes.

Tot slot komen er natuurlijk eitjes in het mandje en dan mag het mee naar huis.
De kindermiddag vindt plaats op woensdag 21 maart van 14.30 tot 16.00 uur.

Kosten bedragen €8,50 inclusief alle materialen, limonade en wat lekkers.

Aanmelden kan via info@hortusalkmaar.nl of 0725669639.

Zumba

Bij Wonen Plus Welzijn worden er Zumba lessen gegeven door een gecertificeerde Zumba docent.

Tijdens deze lessen staat bewegen op muziek centraal. De dansen worden opgebouwd uit diverse pasjes op opzwepende muziek.

Tijdens de les traint u uw buikspieren, uw taille en de rest van uw lichaam.
Zumba is elke vrijdag ochtend van 11:00 tot 12:00 bij Trefpunt Rozenlaan, Rozenlaan 2, 1702 TG Heerhugowaard.

De kosten van deze lessen betreffen €50,00 per 10 lessen.

U kunt zich aanmelden via het e-mail adres heerhugowaard@wonenpluswelzijn.nl of u kunt ons bellen op 072-5717170.

Kompier waarnemend burgemeester Langedijk

Commissaris van de Koning in Noord-Holland, Johan Remkes, heeft een nieuwe waarnemend burgemeester benoemd voor gemeente Langedijk.

Er is in goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad besloten om mevrouw L.A.M. (Leontien) Kompier met ingang van 15 maart 2018 benoemd tot waarnemend burgemeester.

De commissaris van de Koning benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode, waarin er geen burgemeester is, langer dan drie maanden gaat duren.
In het najaar vindt een vervolgoverleg plaats met de fractievoorzitters in het kader van de samenwerkingsmogelijkheden met Heerhugowaard.

Op basis van de stand van zaken wordt dan bekeken of de vacature zal worden open gesteld.

Mevrouw Kompier was van 2009 tot 1 januari van dit jaar burgemeester van de gemeente Vlagtwedde.

Mevrouw Kompier is 59 jaar en lid van de PvdA. Van 2005 tot 2009 was zij Programmadirecteur Economische Innovatie-Agenda voor de Veenkoloniën.

Kinderworkshop: VerhalenLab

De bibliotheek in Heerhugowaard heeft een leuke, bijzondere en creatieve activiteit voor kinderen 4 tot 12 jaar: het VerhalenLab.

Op dinsdag 20 maart kun je meedoen aan het VerhalenLab.

Verhalen maken saai? Niet bij de bibliotheek. Daar maak je op allerlei manieren verhalen. Zoals met lego, foto’s, muziek, iPads of op het podium!
De medewerkers gaan creatief met de kinderen aan de slag zodat ze geïnspireerd worden om een verhaal te maken.

Ook bedenken de kinderen zelf op welke manier zij dit verhaal willen maken.

Het kunnen fantasie verhalen zijn, maar ook een echt gebeurd verhaal is mogelijk.

Na afloop kunnen de verhalen op verschillende manieren gedeeld worden.
Meedoen? Op dinsdag 20 maart ben je van harte welkom in de bibliotheek van Heerhugowaard Centrum, Parelhof 1a  van 15.30 tot 17.00 uur.

De toegang is € 3,50.

Aanmelden kan op www.bibliotheekkennemerwaard.nl via de jeugd agenda of bij de klantenservice in de bibliotheek tijdens openingsuren.

Betalen kan alleen met pin.

Themamiddag kanker

Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) houden op dinsdag 20 maart 2018 een themamiddag over palliatieve sedatie en euthanasie.

Deze bijeenkomst is de achtste van een serie van 10 themamiddagen over kanker.

Als je weet dat je niet meer beter wordt, is het vaak een moeilijk proces om dit te kunnen aanvaarden. Regie over eigen leven en sterven kan dan belangrijk zijn.

Deskundigen de heer D. ten Oever, internist-oncoloog Noordwest en mevrouw D. Hazelaar, oncologie-wijkverpleegkundige bij Evean, spreken over het sterven, de rol van palliatieve sedatie en hoe het zit met euthanasie.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, Westerweg 50 te  Alkmaar.

Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar.
Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 35 00.

Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25.

Meer informatie over de themamiddagen is te vinden in de agenda op onze websites www.nwz.nl en www.praethuys.nl.

Nieuwe hoofdtrainer Reiger Boys Zaalvoetbal

Een nieuwe baan en het assistent-bondscoachschap hebben Niña George-Koek en Reiger Boys Zaalvoetbal in goed overleg doen besluiten om na dit seizoen afscheid van elkaar te nemen.

Reiger Boys Zaalvoetbal heeft de nieuwe trainster al binnen met Monique van der Rijst.

Voor Bob Kool (Manager Vrouwen Zaalvoetbal) bij de Heerhugowaardse zaalvoetbalclub is het allemaal een logische stap.
“Monique is eigenlijk onze kroonprinses. Monique heeft hier de meer dan succesvolle jeugdopleiding opgezet en kent alle meiden dus door en door.”

Dit seizoen koos Van der Rijst nog voor één seizoen spelen bij Os Lusitanos in haar woonplaats Amsterdam.

Door aanhoudend blessureleed is de definitieve stap naar het trainersvak een logische.

De overige invulling van de staf wordt de komende weken verder vormgegeven.

Aanleg laatste deel fietspad N241

De provincie Noord-Holland gaat het fietspad verbreden tussen de Havenstraat en de fietsstraat (Vennikerweg) langs de Provincialeweg (N241) in Zijdewind.

Het fietspad is daarom tussen 19 maart en 12 april 2018 afgesloten.

De herinrichting van de N241 was in december 2017 al klaar op enkele afrondende werkzaamheden na, waaronder het verbreden van dit fietspad.
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen en de beperkte ruimte hiervoor was het eerder niet mogelijk om deze werkzaamheden uit te voeren.

Het fietspad is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

(Brom)fietsers worden omgeleid via de Priggeweg – de nieuwe parallelweg – aan de oostkant van de N241.

Na de aanleg van het fietspad volgt in april nog het aanbrengen van de bewegwijzering.
Ook zal die maand de nieuwe deklaag van het asfalt tussen de rotonde bij ’t Veld en de Priggeweg worden vervangen.

In juni zullen de bermen worden opgeruimd, en de tijdelijk verlichting worden vervangen.

Op en nog onbekende datum worden dan alleen nog de straatnaamborden geplaatst op de Priggeweg en Vennikerweg.

Provincie gaat voor aardgasvrije nieuwbouw

Op 8 maart 2018 hebben de 17 gemeenten in Noord-Holland Noord een statement aardgasvrije nieuwbouw getekend.

Daarin spreken zij de ambitie uit om alle nieuwbouwprojecten aardgasvrij te realiseren en alle wettelijke mogelijkheden daarvoor in te zetten.

De ondertekening gebeurde tijdens het symposium Aardgasvrij Bouwen in Heerhugowaard.

Hiermee heeft de hele provincie Noord-Holland zich als eerste provincie uitgesproken voor aardgasvrije nieuwbouw.
Op landelijk niveau is in de Energieagenda vastgelegd dat in Nederland in 2050 de energievoorziening bijna volledig duurzaam moet zijn.

Binnenkort wordt de Warmtewet gewijzigd waardoor het ook niet meer verplicht is om een aansluiting te hebben op het aardgasnet.

In plaats daarvan ontstaat een warmterecht.

Vooruitlopend op deze wijzigingen hebben de gemeenten in Noord-Holland Noord nu met elkaar afgesproken dat ze zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten al aardgasvrij willen realiseren.
Daarmee geven zij duidelijkheid aan ontwikkelaars, bouwende partijen en inwoners en ontstaat een gelijk speelveld en eenduidig beleid in alle gemeenten.

Wethouder Samir Bashara (gemeente Hoorn) namens de 17 gemeenten: ‘Het nu nog ontwikkelen van een woning met aardgas betekent het opleveren van een woning met een gebrek. Want binnen een aantal jaren moet er een ingrijpende aanpassing plaatsvinden om alsnog van het aardgas af te gaan. Met deze ondertekening zetten we een belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening in onze regio.’

Succesvol turnweekend voor SiU

Zaterdag 10 maart werd de finale noord voor D1 en D2 turnen in de Waardergolf gehouden.

240 turnsters uit heel Noord-Holland kwamen strijden voor de beste plek.

Per categorie deden er 30 turnsters mee waarvan er steeds 14 konden doorstromen naar de regio kampioenschappen op 15 april in Wervershoof.

SiU was met 14 turnsters deze dag zeer goed vertegenwoordigd.
De prestaties waren boven alle verwachtingen. Na een zeer succesvolle dag stroomden maar liefst 13 van de 14 SiU turnsters door en namen er 9 een medaille mee naar huis.

Goud was er voor Senna van Heerwaarden.

Zilver voor Lindsey Klinge, Jaimy Marlin en Naomi Oostmeijer.

Brons voor Sophie Wegman en Alyssa Klinge en brons voor de 4e plaats voor Liz van Barneveld, Marlau Klaver en Esra de Jong.

Vogels en hun nesten

Fred Weel is zo’n vogelaar die doorlopend vogels in het vizier heeft. Zijn kennis wil hij delen met grote en kleine vogelliefhebbers op zondag 18 maart bij het IVN West-Friesland.

Tijdens een wandeling door het Streekbos vertelt hij over de vogeltrek door voedselaanbod en de ‘warme kant’ van het vogelbestaan: de soorten nesten, eieren en alles wat er aan voorafgaat.

De wandeling begint om 14.00 uur bij IVN in het Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21, 1611 BN Bovenkarspel.
Ieder voorjaar komt er een soort volksverhuizing op gang bij vogels om te broeden, van noord naar zuid en van zuid naar noord.

Waarom doen ze dat en zijn ze geringd? Nestbouw zit in de genen, kenmerkend voor de soort.

Het lijkt vaak simpel van eenvoud maar heeft altijd een functie. Sommige nesten zijn ware kunststukjes van diversiteit in materiaal… En dat allemaal gemaakt met een snaveltje van niks.

Over vogels raken veel mensen nooit uitgepraat omdat het verrast, fascineert of vertedert.