Wereld Autisme Dag

Noord-Holland kent een nieuwe, unieke ontwikkelplek voor kinderen met autisme die om welke reden dan ook (tijdelijk) niet naar school kunnen: Autisme Centrum Noord-Holland.

Het centrum is een initiatief van ouders, zorgorganisatie Esdege-Reigersdaal en Heliomare.

U bent van harte welkom op de officiële opening op maandag 2 april, Wereld Autisme Dag.
Sinds maart 2018 biedt Autisme Centrum Noord Holland een nieuwe vorm van zorg in combinatie met onderwijs. 

Op locatie ‘de Boog’ in Heerhugowaard is een ontwikkelplek voor kinderen met autisme, die wel onderwijs kunnen volgen maar om welke reden van ook geen aansluiting vinden bij het bestaande onderwijsaanbod. 

Het autismecentrum is een veilige plek voor kinderen met autisme, waar ze onderwijs wél aankunnen. 

U bent van harte welkom op de feestelijke opening op maandag 2 april. 

U vindt het Autisme Centrum Noord-Holland, locatie De Boog in het voormalige pand Luif 6 op het Reigersdaalterrein aan de Krusemanlaan 88 in Heerhugowaard. 

Parkeren doet u op een van de parkeerterreinen, zoals aangegeven op het kaartje hieronder.