Gebruik Wandelnetwerk neemt toe

Ommetjes dicht bij huis, met laarzen aan het boerenland op, of een stevige boswandeling, wandelaars weten de wandelpaden in Noord-Holland goed te vinden. 

De telgegevens van het Wandelnetwerk Noord-Holland over 2017 tonen een sterke stijging van het aantal wandelaars in de provincie.

De website van het wandelnetwerk laat een verdubbeling zien in het aantal bezoekers ten opzichte van 2016. De site trok in 2017 gemiddeld ruim 13000 unieke bezoekers per maand.
Het aantal wandelaars dat gebruik maakt van de app van het wandelnetwerk steeg van 7000 in 2016 naar 9500 in 2017. 

Deze toename wordt bevestigd door de tellers op de vier boerenlandpaden in Waterland, die een stijging van 28000 naar 42000 wandelaars laten zien. 

In 2018 zal het aantal wandelaars ook worden gemeten op verschillende andere wandelpaden in de provincie, met behulp van tellers langs de route.

Via de website en app van het Wandelnetwerk Noord-Holland kunnen wandelaars zelf een route samenstellen of kiezen uit bestaande routes.

Het netwerk is een initiatief van samenwerkende gemeenten en terreinbeheerders.

De aanleg is financieel mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Holland.

Kijk op www.wandelnetwerknoordholland.nl voor meer informatie en routes.