Voorleesproject MET Welzijn

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling en stimuleert de fantasie. 

Het leert kinderen de wereld om hen heen beter te begrijpen en zorgt dat zij zich beter leren te concentreren. 

Voorlezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. 

Daarom is MET op zoek naar mensen die het leuk vinden om voor te lezen aan kinderen tussen de 3 en 7 jaar uit gezinnen met een onderwijs- of taalachterstand.

Als vrijwilliger bij het Voorleesproject komt u een keer per week bij een gezin thuis om voor te lezen. 

U geeft tips, zingt samen met de kinderen een liedje en/of speelt samen een spelletje. 

Daarnaast stimuleert en helpt u ouders om zelf te leren voorlezen, zodat ouders en kinderen hier samen plezier aan beleven.

Voor aanmelden en meer informatie over het Voorleesproject kunt u contact opnemen met Nezha Oukaddour van MET, telefoon 06 189 62 341 of email nezha.oukaddour@methhw.nl.