Aanleg laatste deel fietspad N241

De provincie Noord-Holland gaat het fietspad verbreden tussen de Havenstraat en de fietsstraat (Vennikerweg) langs de Provincialeweg (N241) in Zijdewind.

Het fietspad is daarom tussen 19 maart en 12 april 2018 afgesloten.

De herinrichting van de N241 was in december 2017 al klaar op enkele afrondende werkzaamheden na, waaronder het verbreden van dit fietspad.
Vanwege het verleggen van kabels en leidingen en de beperkte ruimte hiervoor was het eerder niet mogelijk om deze werkzaamheden uit te voeren.

Het fietspad is tijdens de werkzaamheden afgesloten.

(Brom)fietsers worden omgeleid via de Priggeweg – de nieuwe parallelweg – aan de oostkant van de N241.

Na de aanleg van het fietspad volgt in april nog het aanbrengen van de bewegwijzering.
Ook zal die maand de nieuwe deklaag van het asfalt tussen de rotonde bij ’t Veld en de Priggeweg worden vervangen.

In juni zullen de bermen worden opgeruimd, en de tijdelijk verlichting worden vervangen.

Op en nog onbekende datum worden dan alleen nog de straatnaamborden geplaatst op de Priggeweg en Vennikerweg.