Themadag kanker-hormoontherapie bij prostaatkanker

Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep houden op dinsdag 6 maart 2018 een themamiddag voor mannen met kanker en hun naasten over ‘hormoontherapie bij prostaatkanker’.

Deskundige mevrouw E. de Meijer, casemanager urologie Noordwest Ziekenhuisgroep, vertelt over de behandeling met hormoontherapie bij prostaatkanker.

Wat is hormonale therapie? En hoe werkt het? 

Tijdens deze middag wordt ook ingegaan op de mogelijke bijwerkingen van hormonale therapie en hoe daar mee om te gaan.
Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, Westerweg 50 te Alkmaar.

Vanaf 13.45 uur is de zaal open en thee en koffie staan klaar.

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk.
Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest locatie Alkmaar: telefoon: 072 – 548 35 00.

Voor deze themamiddag is een minimumaantal van 8 personen vereist en een maximum van 25. 

Meer informatie over de themamiddagen is te vinden in de agenda op onze websites www.nwz.nl en www.praethuys.nl.