MET zoekt zorgmaatjes

MET zoekt maatjes voor mantelzorgers die even een steuntje in de rug nodig hebben.

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of anderszins zorgbehoevend persoon uit hun omgeving. 

Een mantelzorger heeft vaak het gevoel er alleen voor te staan. 

Een vrijwilliger die als maatje naast de mantelzorger staat, kan dan uitkomst bieden. 

We zoeken vrijwilligers die als zorgmaatje bereid zijn mantelzorgers te ondersteunen . 

Een zorgmaatje zet zich in om één keer per week maximaal 2 uur de mantelzorger te ontlasten van hun zorgtaak. 

Door gezelschap te bieden aan degene die de zorg nodig heeft. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn: samen koffie drinken, een wandelingetje maken, een praatje maken of samen een gezelschapsspel doen. 

De periode van ‘maatje zijn’ duurt minimaal 6 maanden.

Het maatje krijgt een training voor deze functie, begeleiding door een beroepskracht en een vrijwilligersvergoeding.

Zin in deze nieuwe uitdaging of behoefte aan ondersteuning van een vrijwilliger?

Neem dan contact op met Joke Voorwinden, per email joke.voorwinden@methhw.nl of telefoon 06 41130458.