Energie-expositie in gemeentehuis

Vanaf 2 februari is in het gemeentehuis de expositie ‘Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later’ te zien. 

Die neemt bezoekers mee naar de energieopwekking van vroeger (turf en hout), nu (gas en olie) en in de toekomst (duurzame energie). 

Ook is er aandacht voor de ruimtelijke gevolgen door de jaren heen.

In een drietal lezingen is er aandacht voor energie en de opwekking ervan.

‘Energie in het verleden’ gaat over de energievoorziening in het verleden en in Heerhugowaard (8 februari).

‘Landschap en stedelijke kwaliteit’ (14 februari) gaat over de invloed van de energietransitie op de landschappelijke kwaliteiten en hoe deze behouden en verbeterd kunnen worden. 

‘De Groene Stad’ (20 februari) gaat over hoe we Heerhugowaard groen kunnen houden ondanks stedelijke druk van nieuwbouwprojecten.
Alle lezingen worden gehouden in de bibliotheek en duren van 20.00-22.00 uur. Toegang is gratis, aanmelden bij de bibliotheek, tel.072-5764800.

Ergens in maart wordt een slotdebat gehouden over duurzame energie er in de toekomst uit kan zien.

Sprekers zijn Diederik Samsom (adviseur energie), Pierre Sponselee (directie Woonwaard) en Monique Stam (wethouder Duurzaamheid).

Er is ruimte voor discussie in en met de zaal.

De datum wordt nog bekend gemaakt.