Stedelijk Museum trekt 60.000 bezoekers

Stedelijk Museum Alkmaar verwacht het jaar 2017 af te sluiten met aantal van 60.000 bezoekers.

Dit mooie cijfer is te verklaren door een sterk tentoonstellingsaanbod dit jaar. 

Na recordjaar 2016 heeft Stedelijk Museum Alkmaar zijn landelijke bereik en betekenis kunnen bestendigen. 

De tentoonstelling over verzamelaar Wim Selderbeek (Sluijters, Toorop, Bergense School) zorgde voor goedbezochte zomermaanden.
De huidige tentoonstelling over de 17e eeuwse Alkmaarse schilder Emanuel de Witte, meester van het licht, met topstukken uit binnen- en buitenland werd lovend besproken in alle landelijke (dag)bladen en wordt ook door de bezoekers hoog gewaardeerd.

Waar Stedelijk Museum Alkmaar in het verleden vooral bezoek uit de regio trok, komen bezoekers nu uit het hele land.

Uit een analyse van de bezoekcijfers blijkt dat alle provincies zijn vertegenwoordigd. Ook buitenlandse bezoekers weten het museum beter te vinden.
In 2018 staan opnieuw onderscheidende tentoonstellingen op stapel. 

In het kader van de 500ste verjaardag van de Grote of Sint-Laurenskerk programmeert Stedelijk Museum Alkmaar meesterwerken uit de Gouden Eeuw van Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam, die de kerk meermalen portretteerden. 

Verderop in het jaar een prikkelende tentoonstelling over de veranderende wereld van De Koe en de allereerste overzichtstentoonstelling van kunstenaar Piet van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense School.