Herinrichtingsplan Groene Hart Schoorl

Het college van de gemeente Bergen heeft ingestemd met een definitief inrichtingsplan voor het noordelijk gedeelte van het Groene Hart in Schoorl en vraagt de gemeenteraad om een krediet van 495.000 euro. 

In het plangebied, dat de naam Buitenduin heeft gekregen, wordt een nieuwe parkeerplaats met 75 plaatsen aangelegd die bereikbaar wordt vanaf de Sportlaan. 

De jeu de boules vereniging Schoorl wordt hiervoor noordwaarts verplaatst naar de Molenweg.
Het parkeerregime zal hetzelfde worden als bij de andere P-terreinen (betaald parkeren). Het aantal parkeerplaatsen kan eventueel later worden uitgebreid.

Bij de Teun de Jagerschool wordt een kiss & ride gemaakt voor het wegbrengen en ophalen van kinderen.

Tegenover de school komt een kleine parkeerplaats voor de jeu de boulesclub, de ruiterverenigingen en de school. Dit wordt een niet-openbare parkeerplaats.
Het plan is een concrete uitwerking van de uitgangspunten die de gemeenteraad op 2 februari 2017 heeft vastgesteld.

Het is in samenspraak met de gebruikers van het gebied tot stand gekomen.

Voor het plan moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. 

Als de gemeenteraad instemt met het plan, dan wordt de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgestart.

Afblazen op Drie Koningen in de Schoorlse Duinen

Op zondag 7 januari komt Piet Zomerdijk met zijn 20 hoornblazers bij Buitencentrum Schoorlse Duinen afblazen. 

Voor de bezoekers is te zien hoe de blazers uit een houten stam hun eigen hoorn hebben gemaakt. 

Vanaf 12.00 uur wordt in Bosbrasserie IJgenweis een demonstratie midwinterhoornbouwen gegeven. 

Van 14.00 uur tot 16.00 uur is in de duinen een midwinterhoornwandeling uitgezet. 

Routekaartjes zijn te verkrijgen bij de balie van het Buitencentrum en bij IJgenweis. 

Om 16.00 uur komen alle blazers te samen bij de kleine poel voor het “ Heidens kabaal”. 

Hiermee wordt het midwinterhoornseizoen 2017 afgeblazen.

Na de wandeling kunt u bij ‘IJgenweis glühwein en chocolademelk drinken.

Buitencentrum Schoorlse Duinen is open van 10 tot 17 uur en ligt aan de Oorsprongweg 1 te Schoorl 1871 HA Schoorl. 

Een midwinterhoorn wordt gemaakt van een berken- elzen- of wilgenstam die al van nature een bepaalde kromming heeft.

Na het schillen van de bast wordt de stam in twee delen gezaagd en over de gehele lengte uitgehold. 

Informatie kunt u ook vinden op: www.staatsbosbeheer.nl/midwinterhoornschoorl

Stedelijk Museum trekt 60.000 bezoekers

Stedelijk Museum Alkmaar verwacht het jaar 2017 af te sluiten met aantal van 60.000 bezoekers.

Dit mooie cijfer is te verklaren door een sterk tentoonstellingsaanbod dit jaar. 

Na recordjaar 2016 heeft Stedelijk Museum Alkmaar zijn landelijke bereik en betekenis kunnen bestendigen. 

De tentoonstelling over verzamelaar Wim Selderbeek (Sluijters, Toorop, Bergense School) zorgde voor goedbezochte zomermaanden.
De huidige tentoonstelling over de 17e eeuwse Alkmaarse schilder Emanuel de Witte, meester van het licht, met topstukken uit binnen- en buitenland werd lovend besproken in alle landelijke (dag)bladen en wordt ook door de bezoekers hoog gewaardeerd.

Waar Stedelijk Museum Alkmaar in het verleden vooral bezoek uit de regio trok, komen bezoekers nu uit het hele land.

Uit een analyse van de bezoekcijfers blijkt dat alle provincies zijn vertegenwoordigd. Ook buitenlandse bezoekers weten het museum beter te vinden.
In 2018 staan opnieuw onderscheidende tentoonstellingen op stapel. 

In het kader van de 500ste verjaardag van de Grote of Sint-Laurenskerk programmeert Stedelijk Museum Alkmaar meesterwerken uit de Gouden Eeuw van Salomon van Ruysdael en Pieter Saenredam, die de kerk meermalen portretteerden. 

Verderop in het jaar een prikkelende tentoonstelling over de veranderende wereld van De Koe en de allereerste overzichtstentoonstelling van kunstenaar Piet van Wijngaerdt, de grondlegger van de Bergense School.

Een volle maanwandeling in de Schoorlse Duinen

De volle maan blijft een bijzonder natuurverschijnsel. 

Staatsbosbeheer maakt het samen met Metius, de Alkmaarse Weer- en Sterrenkundige Vereniging, mogelijk om dit moment in de Schoorlse Duinen te beleven. 

Ga met de gidsen van Staatsbosbeheer en Metius mee op pad voor een nachtelijke wandeling bij volle maan. 

Samen dwaal je door de in stilte gehulde bossen en over door de maan verlichte duinen. 

Op het uitkijkpunt bij Catrijp zijn de ondergaande zon en de maan samen te zien. 

Hier vertelt de gids van Metius meer over de maan. Honden zijn niet toegestaan. 

We gaan het hoge duin beklimmen en de wandeling is daardoor niet geschikt voor mindervaliden. 

Deze 2 uur durende wandeling is op dinsdag 2 januari en woensdag 31 januari en start om 19.30 bij Buitencentrum Schoorlse Duinen. 

Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. 

De kosten zijn € 8,00 p.p. 

Aanmelden kan online via de website: www.staatsbosbeheer.nl/vollemaanschoorl Buitencentrum 

Noodkreet speciaal onderwijs

Het geld dat het rijk beschikbaar stelt voor de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor kinderen in het speciaal onderwijs is volstrekt onvoldoende.

 ‘Als dit niet verandert, laten we kwetsbare kinderen letterlijk in de kou staan.’ 

Deze noodkreet komt van bestuurders van Heliomare, de Aloysius Stichting en de gemeente Heerhugowaard.
Deze drie partijen hebben de afgelopen jaren geprobeerd een nieuwe school in Heerhugowaard voor vierhonderd leerlingen te realiseren. 

Een gemeente betaalt het schoolgebouw (de stenen), scholen de exploitatie (het onderwijs). 

‘Een fatsoenlijke nieuwe school van deze omvang kost zestien miljoen euro. Met het geld van het rijk kunnen we maar 11 miljoen euro investeren’, zegt wethouder Monique Stam van de gemeente Heerhugowaard.

Zij heeft met Heliomare en de Aloysius Stichting naar creatieve oplossingen gezocht.

Maar zelfs als die oplossingen wel zouden werken, dan geeft dat geen soelaas.

De bouwmarkt is zo aangetrokken dat de kosten voor nieuwbouw de laatste tijd met één procent per maand stijgen, weten de bestuurders.

Zij hopen met deze noodkreet het onderwerp in Den Haag op de agenda te krijgen.

Wandelen in de duisternis met de Nachtwaker

In deze donkere dagen van het jaar is het de tijd om met de Nachtwaker van de Schoorlse Duinen mee te gaan om de donkere nacht in de duinen te beleven. 

Zet al je zintuigen aan het werk en ervaar de duisternis, de stilte en de sterrenhemel. 

Deze belevingstocht is voor jong en oud vanaf 8 jaar en duurt 1,5 tot 2 uur. 

Je gaat het hoogste duin van Nederland beklimmen en daarom is deze tocht minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 

Ga mee met de Nachtwaker van Staatsbosbeheer op vrijdag 5 of 12 januari, en 2 of 23 februari.

De wandeling start om 19.30 uur in Buitencentrum Schoorlse Duinen. 

Denk aan warme kleding en schoenen waarop je goed kan wandelen. 

De kosten zijn € 8,00 p.p.

Online aanmelden op https://www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schoorlse-duinen/nachtwakerschoorl.

PWN start met beheerwerkzaamheden

In het eerste kwartaal van 2018 voert PWN beheerwerkzaamheden uit in het Noordhollands Duinreservaat. 

Deze werkzaamheden, zoals exotenbestrijding, plaggen en het aanleggen van zonnige boszomen, zijn nodig om de unieke en kenmerkende duinnatuur te behouden en de ecologische veerkracht van het gebied te versterken.

Laten we de natuur haar gang gaan, dan verdwijnen er uiteindelijk plant- en diersoorten en dat wil PWN voorkomen. 

De werkzaamheden worden in maart tijdelijk gestopt om ze na het broedseizoen op te pakken en af te ronden.

Oorspronkelijk komen er in de duinen weinig voedingsstoffen voor. 

Dat is goed, want het open landschap en de voedselarme gronden van het duin zijn een eerste levensbehoefte voor veel zeldzame en bedreigde plant- en diersoorten. 

Zij kunnen alleen in deze open duinen voorkomen en overleven. 

PWN verwacht dat de overlast beperkt is, omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode dat er minder recreanten zijn in het duin en omdat de paden overal toegankelijk blijven. 

Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers rijplaten en werkverkeer tegenkomen in het duin. 

Meer weten over de werkzaamheden? 

Kijk dan op www.pwn.nl/werkenaandeduinen.

Themamiddag ‘Stress bij kanker’

Evean, ’t Praethuys en Noordwest Ziekenhuisgroep houden op dinsdag 16 januari 2017 een themamiddag voor mensen met kanker en hun naasten over ‘Stress bij kanker’.

Deze bijeenkomst is de vierde van een serie van 10 themamiddagen over kanker.

De middagen staan los van elkaar en kunnen afzonderlijk worden bezocht. Bij iedere bijeenkomst is een deskundige aanwezig.
Het hebben van kanker kan spanning met zich mee brengen, wat kan leiden tot stress.

Deze bijeenkomst vertelt deskundige mevrouw P. Engberts, medisch maatschappelijk werker oncologie in Noordwest, over de verschillende mogelijkheden om stress te leren hanteren.

Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen: wat helpt u wel of niet?

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in ’t Praethuys, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, Westerweg 50 te Alkmaar.

Vanaf 13.45 uur is de zaal open en staan de thee en koffie klaar.

Om deze themamiddag bij te wonen is aanmelding noodzakelijk. 

Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de balie van patiëntenvoorlichting (huisnummer 037) van Noordwest locatie Alkmaar, telefoon: 072 – 548 35 00.

Samenwerking GenderTalent en Haltewerk

Vanaf januari 2018 start de samenwerking tussen de stichting GenderTalent en Halte Werk. 

Eerst als proef waarin 5 tot 10 coaching trajecten voor transgender personen worden gerealiseerd. 

De doelstelling hierbij is dat minimaal 40% van de gecoachte personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit een uitkeringssituatie duurzaam uitstroomt naar een betaalde baan.

Het bestuur van Halte Werk ondertekende de overeenkomst met GenderTalent op donderdag 21 december in het gemeentehuis van Langedijk.

Bestuursvoorzitter Elly Konijn-Vermaas benadrukte: “Een transgenderachtergrond mag op geen enkele manier een beperking zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor voelen zij zich veilig en kunnen zij hun talenten inzetten zodat iedereen die kan werken ook werkt.”
De sleutel tot een effectieve oplossing voor de groep transgender personen is vanwege alle uitdagingen de samenwerking tussen ketenpartners. 

De jobcoaches van GenderTalent regisseren zowel de begeleiding naar werk als de maatschappelijke ondersteuning. 

De coaches hebben zelf een transgender achtergrond waardoor de vertrouwensband tussen de trans persoon en de coach goed past. 

Daardoor zijn de in te zetten trajecten voor de klant van Halte Werk effectiever in resultaat.

Visser verlengd contract bij Reiger Boys

Deze week heeft Reiger Boys overeenstemming bereikt over verlenging van het contract met Wesley Visser voor een periode van 2 jaar. 

Wesley, het bestuur en de spelersgroep zijn zeer tevreden over de samenwerking. 

Wesley past als persoon bij Reiger Boys en zijn werkwijze wordt door de selectie als zeer positief ervaren.