Heerhugowaard - Alkmaar - Langedijk

NIEUWE VORMEN VAN WAARDERING VOOR MANTELZORGERS

Mantelzorgers zijn een onmisbare groep inwoners die zich met grote regelmaat en inspanning inzet om anderen te helpen. Van samen boodschappen doen tot dagelijkse verzorging. De gemeente waardeert dat enorm en wil mantelzorgers daarvoor bedanken. De gemeente onderzoekt nog welke vormen mogelijk zijn, maar het college stelt voor een bedrag van € 50.000,- op te nemen in de begroting om het Mantelzorgcompliment in 2018 mogelijk te maken.

In het Beleidsplan Wmo 2015 en in de Verordening maatschappelijke ondersteuning is opgenomen dat er regels worden geformuleerd voor mantelzorgwaardering. Mantelzorgers en de Cliëntenadviesraad Langedijk hebben herhaaldelijk aangegeven dat het mantelzorgcompliment zeer gewenst is bij mantelzorgers. Voorheen ontvingen zij dat in de vorm van een geldbedrag vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wethouder Gerard Rep begrijpt de wens voor het mantelzorgcompliment heel goed. “Mantelzorg is een zeer waardevolle aanvulling op professionele hulpverlening. We kunnen niet zonder mantelzorgers. Maar voor veel mantelzorgers is het een grote belasting. Als gemeente willen we onze waardering graag laten zien. Dat doen we het liefst op een manier die aansluit bij wat mantelzorgers aanspreekt.”

Vele vormen van waardering mogelijk

De gemeente is in gesprek gegaan met een groep mantelzorgers over in welke vorm zij een mantelzorgcompliment zouden willen ontvangen. De uitkomsten van dat gesprek waren divers. Er zijn vele vormen van waardering mogelijk, van een bloemetje tot aan een geldbedrag. Om de introductie van het mantelzorgcompliment al in 2018 mogelijk te maken, stelt het college voor om daarvoor een bedrag van € 50.000,- op te nemen in de begroting.

Huidige waardering voor mantelzorgers

In Langedijk is de jaarlijkse waarderingsweek voor vrijwilligers ook opengesteld voor mantelzorgers. De activiteiten in deze week zijn zo gepland dat het voor de meeste mantelzorgers mogelijk is daaraan mee te doen. Mantelzorg is echter niet altijd te vergelijken met vrijwilligerswerk. Daarom zet de gemeente de mantelzorgers volgend jaar graag op een passende wijze in het zonnetje.

Geplaatst door Redactie

Deel dit bericht